Standard Solutions Group

Nu har SSG:s VVS-standard 3700 uppdaterats. I och med det har standarden blivit uppdelad i olika delar, bland annat för att förenkla användning och uppdatering.

SSG:s VVS-standard riktar sig till de som projekterar, konstruerar, tillverkar och upphandlar VVS-system, med syftet att minska underhållsproblem som korrosion och felande komponenter i driftmiljön. För att det ska bli enklare för respektive målgrupp att hitta just den information som den behöver har standarden gått från att vara en stor standard till att bli flera mindre: SSG 3700–3709. SSG 3700 består numera av en översikt över vad SSG 3701–3709 innehåller samt en bilaga med bygg- och anläggningstekniska underlag.

Att standarden nu är uppdelad i flera delar underlättar även kravställning vid upphandling i och med att informationen blir mer specifik. Att standarderna är mindre och fristående gör också att SSG enklare kan uppdatera dem och lägga till nya delar vid behov. Exempelvis har en del om komponentnumrering återinförts, nu när informationen kan utgöra en egen standard.

Utöver uppdelningen till flera standarder har arbetsgruppen tagit tillvara på inkomna kommentarer, gjort textkorrigeringar och uppdaterat standarderna till dagens krav på VVS-system.

SSG:s VVS-standarder består av följande delar:
SSG 3700 – VVS-system: Översikt och anläggningstekniskt underlag
SSG 3701 – VVS-system: Miljöklassificering
SSG 3702 – VVS-system: Mediakoder, system, flödesscheman och dimensioneringsgrunder
SSG 3703 – VVS-system: Projekteringsförutsättningar för eltekniska driftrum
SSG 3704 – VVS-system: Projekteringsförutsättningar för processlokaler
SSG 3705 – VVS-system: Projekteringsförutsättningar för personalutrymmen
SSG 3706 – VVS-system: Kvalitetsangivelser, sakvaror, ventilation, kyla och värme
SSG 3707 – VVS-system: Märkning, provning, dokumentation, utbildning
SSG 3708 – VVS-system: Smide, rörupphängningar – typlösningar
SSG 3709 – VVS-system: Komponentnumrering.

Standarderna finns både på svenska och engelska.