Standard Solutions Group

Under september har följande uppdateringar gjorts bland SSG Standarder:

SSG 1011 – Rengöringsmetoder på metalliska material före all slags målning och kompositbeläggning

SSG 1011 ger en allmän beskrivning av olika rengöringsmetoder som kan användas vid förbehandling före målning och kompositbeläggning. Både tvättning/avfettning och mekanisk rengöring tas upp. Guiden riktar sig främst till beställare av ytbehandling för att ge en översikt över tillgängliga metoder.

SSG 2105 – Checklista: intern brandskyddskontroll

SSG 2105 är en checklista som kan användas för att identifiera riskkällor gällande brand. Den kan även användas för att fatta beslut om åtgärder och för att följa upp redan vidtagna åtgärder.

SSG 7909 – Guide till livslängdsjournal för trycksatta anordningar

SSG 7909 är ett hjälpmedel för att ta fram livslängdsjournaler för trycksatta anordningar inom processindustrin. Livslängdsjournaler är viktiga för att få god kännedom om en anläggnings livscykel.
Rätt använd kan guiden hjälpa användaren att

  • få en säkrare anläggning med känd förväntad livslängd.
  • kunna planera utbyte eller renovering i tid istället för att göra det oplanerat.
  • planera för revisionskontroll om objektet kan användas under längre tid än den förväntade livslängden.
  • få bättre kännedom om skicket på objekten i anläggningen.
  • skapa ett överskådligt underlag inför tredjepartskontrollen av objekten.
  • bedöma återstående livslängd i form av tid. Detta kan användas av kontrollorgan för att fastslå intervaller för tredjepartskontroller.

Vill du ha nyheter direkt i din mailkorg?

Prenumerera på SSG News

Se även