Standard Solutions Group

Under juni har följande uppdateringar gjorts bland SSG Standarder.

SSG 1100 – Egenskapskrav på färgsystem rekommenderade i SSG 1012

I denna utgåva av SSG 1100 har en mindre justering gjorts. Standarden genomgår en större strukturell förändring och vi gör en översyn av samtliga tester. En ny utgåva (utgåva 6) beräknas komma ut under vintern 2021/2022.
SSG 1100 beskriver fastställda egenskapskrav som färgsystem, enligt SSG 1012, måste uppfylla för att listas i SSG fabrikatförteckning SSG 1006 samt hur provningar ska genomföras med hänvisning till gällande normer. Angivna färgsystem är avsedda för målning av stål och varmförzinkat stål. Målgrupp för standarden är färgtillverkare och personal som utför tester eller granskar färdigt resultat.

SSG 2100 – SSG Riskhanteringsmodell

SSG Riskhanteringsmodell är en industrigemensam modell för praktisk riskhantering. Modellen är utarbetad enligt föreskrifter från Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kemikalieinspektionen
och olika standarder. 
Modellen är generell och kan därför användas för riskhantering inom många områden. Även om de dokument som finns länkade till modellen mestadels behandlar arbetsmiljörisker är vissa av dem användbara för risker avseende egendom och miljö

SSG 3255 – Tätningsvattensystem – anvisningar för utförande

SSG 3255 ger anvisningar för principutförande av tätningsvattensystem samt rekommendationer inför beställning, installation och drift. Dokumentet används som underlag vid bland annat projektering och syftet är att minska felkällor och ge rätt förutsättningar för att upprätthålla ett driftsäkert tätningsvattensystem.

SSG 3272 – Teknisk specifikation – lagerskydd

SSG 3272 kan användas fristående eller som ett komplement till SSG 3271Axeltätningar, funktionsupphandling. Specifikationen är ett stöd i valet av extra yttre tätningar som i vardagligt bruk benämns som lagerskydd. Standarden används av en beställare för att specificera maskinpositioner som kan behöva lagerskydd utöver eget eller maskinleverantörens standardsortiment. Syftet är att belysa information mellan en beställare och en tätningsleverantör så att en driftsäker funktion kan uppnås. Standarden kan även betraktas som ett stöd i reservdels- eller modifieringshantering.

SSG 3851 – Teknisk specifikation för centrifugalpumpar

SSG 3851 används för att främja dialoger mellan leverantörer och beställare och är en blankett för precisering av tekniska data vid förfrågan och beställning av centrifugalpumpar. Dokumentet kan även användas som enhetsspecificering för en anläggnings centrifugalpumpar.
Beställaren ansvarar för dokumentets ifyllande i största möjliga mån.

SSG 7355 – Centrifugalpumpar – rekommendationer för val av material och axeltätningsarrangemang

SSG 7355 ger rekommendationer för val av material i centrifugalpumpar, val av axeltätningsarrangemang och val av material i tätningar. Rekommendationerna gäller för centrifugalpumpar av konventionell typ med axeltätning. Materialdelen i rekommendationerna kan även tillämpas för tätningslösa pumpar.
Rekommendationerna är till för att visa på materialkombinationer för ett flertal media utifrån praktiska erfarenheter på processanläggningar. 

SSG 7390 – Gängade rördelar – rostfritt eller syrafast stål

SSG 7390 ger ett urval av gängade rördelar av rostfritt stål som förekommer i ISO 4144. Standarden riktar sig bland annat till inköpare, konstruktörer och montörer. De rördelar som behandlas i standarden kan exempelvis användas som installationsrördelar för inomhusavlopp, värmeledningar, trycksatta anordningar och dylikt inom olika branscher, exempelvis medicin, energi, kemikalieindustri, petrokemi etc. 

SSG 7391 – Svetsade gängrör – rostfritt eller syrafast stål

SSG 7391 ger ett urval av svetsade gängrör ur SS-EN 10217-7:2014. Till rör enligt denna standard används gängade rördelar i rostfritt eller syrafast stål enligt SSG 7390.
Standarden riktar sig bland annat till inköpare, konstruktörer och montörer. De rör som behandlas i standarden kan exempelvis användas som installationsrör för inomhusavlopp, värmeledningar, trycksatta anordningar och dylikt inom olika branscher, exempelvis medicin, energi, kemikalieindustri, petrokemi etc.