Standard Solutions Group

Under februari har två uppdateringar gjorts bland SSG Standarder.

SSG 1018 Guide för beställning av brandskyddsfärg till kolstål

SSG 1018 ger ökad kunskap om brandskyddsbeläggningar på kolstål och är vid byggnation ett stöd för att beställa rätt brandskyddsfärg och rätt brandskyddsdokumentation.
Brandskyddsfärger utvecklas kontinuerligt och efterfrågan har ökat vid byggnationer på grund av högre säkerhetskrav ur försäkringssynpunkt. Genom att bidra till ökad kunskap leder guiden till bättre resultat vid utförande.

SSG 4310 – Kablar – standardurval

SSG 4310 visar ett standardurval av kraftkablar, installations- och kopplingskablar, styr- och telesignalkablar samt anslutnings- och maskinkablar. Standarden tar även upp partmärkning, CPR och identifiering av ledare. Standarden behandlar till största del halogenfria kablar.

Vill du få kontinuerliga uppdateringar om SSG Standarder? Prenumerera då på Nyheter om standarder.