Standard Solutions Group

”Vi måste ta ansvar i stort och smått”

Vi är glada att kunna presentera SSG Standard Solutions Groups hållbarhetsredovisning för 2023. Det här är våra andra hållbarhetsredovisning som vi gör enligt Global Reporting Initiative (GRI) och jag vill tacka alla som bidragit med underlag till rapporten. Under året har vi haft en stark tillväxt i bolaget och blivit över 30 nya medarbetare som tillsammans bidragit till att föra bolaget framåt.

På SSG tar vi oss an framtiden med höga ambitioner och ett stort driv där vi just nu befinner oss på en resa som i allt större utsträckning tar oss utanför Sveriges gränser. Vi lever i en värld där vårt digitaliserade samhälle gjort världen mindre, samtidigt som vi har stora gemensamma utmaningar. Klimatet är en av dessa utmaningar där vi alla måste ta vårt ansvar i stort och smått.

Inom bolaget har vi ett starkt engagemang för att bidra till ett hållbart samhälle – i Sundsvall, Sverige och världen. Vårt arbete börjar på individnivå där vi uppmuntrar alla våra anställda att vara involverade i vårt hållbarhetsarbete. I det lilla kan det röra sig om att välja rätt transportmedel, att lägga tid på återvinning och att göra medvetna val i vardagen. På det större planet handlar det bland annat om de tjänster som SSG erbjuder – tjänster som kan hjälpa våra kunder, ofta stora internationella bolag, till säkrare och mer hållbara industrianläggningar.

SSG samarbetar med både kunder, leverantörer och samarbetspartners för att få ett stärkt fokus på miljö, kvalitet och säkerhetsfrågor. Genom denna hållbarhetsredovisning strävar vi efter öppenhet och att skapa en dialog med alla våra intressenter. Vi tror på kraften i samverkan för att skapa en mer
hållbar framtid tillsammans.

Pål Bakken, vd SSG Standard Solutions Group.

Här kan du läsa hållbarhetsredovisningen

 

Relaterat innehåll: