Standard Solutions Group

Genom att vara en av de ledande användarna av Workflow, en modul i SSG On site, är Freudenberg en föregångare när det gäller att modernisera tillståndsprocesserna för den svenska industrin.

Som en del av pilottestgruppen och med en aktiv roll i utvecklingen av funktionen, har Freudenberg visat på sitt engagemang för att ständigt förbättra arbetsmiljön och underhållet inom svensk industri. Genom att anta ett digitaliserat tillvägagångssätt för tillståndsprocessen har de inte bara moderniserat sina processer utan även ökat effektiviteten och hållbarheten för miljön.

Över 400 arbetstillstånd: helt digitalt

Lars Ljungström, HSE-Manager på Freudenberg Home and Cleaning Solutions, delar med sig av sina tankar om hur Workflow från SSG och On site har förbättrat deras verksamhet.

– För oss har Workflow från SSG fungerat utmärkt och vi ser flera fördelar med att funktionen är integrerad i On site. Idag har vi utfärdat över 400 arbetstillstånd och vi gör det på ett säkrare sätt samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan genom att minska användningen av pappersblanketter.


Bild: Lars Ljunsgröm, HSE-Manager på Freudenberg Home and Cleaning Solutions.

Att ta steget in i digitaliseringen av tillståndsprocessen var inte en utmaning för Freudenberg, och mycket tack vare deras interna projektgrupp som sattes upp med hjälp av SSG för implementationen av Workflow. Genom att investera tid i att förstå verktyget och genomföra workshops och onboarding-processer, har de möjliggjort en smidig övergång till ett digitalt arbetssätt.

– För mig som HSE-ansvarig är det viktigt att stödja våra anställda och entreprenörer, och Workflow från SSG har varit en värdefull resurs för att underlätta detta. Vi ser fram emot att utforska och implementera fler av funktionerna i appen SSG On site för att ytterligare förbättra vår säkerhetsinformation.

Rekommenderar du verktyget till andra bolag?

– Verkligen! Workflow är idag en viktig pusselbit för oss och vi är måna om att ständigt utveckla vårt arbetsmiljöarbete här på Freudenberg.

Freudenberg Home and Cleaning Solutions

Freudenberg Home and Cleaning Solutions, en global ledande tillverkare inom rengöringssystem och hushållsprodukter, mer om Freudenberg hittar du här.