Standard Solutions Group

Digitala arbetssätt är numera en del av vardagen, även på industrier och verksamheter som traditionellt inte varit så IT-tunga. Digitaliseringen gör det möjligt att organisera och genomföra arbetet på nya och mer effektiva sätt. Det ger nya möjligheter men kan också resultera i nya risker. Alla arbetsgivare ska ha rutiner för att regelbundet undersöka och bedöma alla risker i arbetet. 

I dagens arbetsliv är det väldigt få, även ute på industrianläggningarna, som inte får möjlighet att ta hjälp av digitala verktyg och system och därmed ägnas det relativt stor del av arbetet stillasittande framför skärm och i flera olika system. Det gäller att organisera arbetet och arbetsplatsen så att det blir bra för många och att anpassa tekniken efter människans förutsättningar. Det är därför väsentligt att även ta med risker kopplade till den digitala arbetsmiljön i sin riskbedömning.

Hur gör ni?

Finns risker kopplade till den digitala arbetsmiljön med i er riskbedömning? Kan det till och med vara så att den digitala arbetsmiljön skapar en stress hos individen som påverkar hur man agerar ute på anläggningen och därmed kan vara en orsak till tillbud och olyckor? Och tvärtom – fundera på när ni hade varit hjälpta av ett digitalt arbetssätt i stället för ert nuvarande arbetssätt för att hitta systemstöd där det verkligen finns ett behov. Dela gärna med er!

Är du ledare och har det formella ansvaret för arbetsmiljön inklusive den digitala arbetsmiljön på din arbetsplats och vill förbättra den:

  • Prata med dina medarbetare om hur den digitala arbetsmiljön påverkar arbetet, både positivt och negativt, för att öka din kunskap och säkerställa att risker hanteras
  • Se till att den digitala arbetsmiljön hanteras i ert systematiska arbetsmiljöarbete
  • Öka din egen kunskap om hur man förebygger stress
  • Samverka med dina anställda för en bra arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket kommer under 2023 som ett led i EU-kampanjen ”Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv” att fokusera sina inspektioner på digitala arbetssätt. Syftet med inspektionsinsatsen är att få arbetsgivare att uppmärksamma nya och etablerade digitala arbetssätt.

Bonustips inför vintern!

Med höst kommer mörker och halka! Den vanligaste orsaken till en allvarlig arbetsplatsolycka är enligt rapporter från AFA Försäkring en fallolycka. När halkan slår till ökar antalet arbetsolyckor som beror på fall utomhus.

Nu är det dags att säkerställa att ni är redo. Planera för snöröjning och halkbekämpning och se till att era fordon är redo för vintern. Tänk särskilt på parkeringar, frekventa in- och utgångar och längs gångbanor både nere på marken och på höjd. För vissa arbetsplatser eller arbetsuppgifter kan det vara en god idé att se över skovalet för att säkerställa ett bra grepp.

Mer om Arbetsmiljöverkets nyhet: Arbetsmiljöverkets hemsida

 

Ida Karlsson ler mot kameran

Kanske behöver ni ett bollplank för att ta nästa steg? Nu finns möjlighet till arbetsmiljörådgivning hos SSG. Skriv dina kontaktuppgifter nedan så hör Ida av sig!

 

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.