Standard Solutions Group

Hållbarhetsfrågorna är något som står högt på agendan för många företag i dag. EU har lagt fram ett förslag på ett direktiv (CSDD- Corporate Sustainability Due Dilligence directive) som handlar om granskning av företag i frågor som rör miljöpåverkan och mänskliga rättigheter, ett direktiv som kan ge direkt påverkan på industrin.

– Det pratas hela tiden om hållbarhet och företag måste jobba med de här frågorna för att möta förväntningarna hos kunder och även egna anställda i dag. Många bolag jobbar redan etiskt men nu blir det mer konkret för hela värdekedjan, säger Magnus Viström, affärsområdeschef Hållbarhet på SSG.

En del av kärnan i SSGs verksamhet är de standarder som man arbetat fram i nära samarbete med industrin. De är framtagna enligt ”best practice” där många delar vägs in för att ge hållbara anläggningar som ska vara säkra, effektiva och samtidigt göra jobbet och vara lönsamma. Standarderna uppdateras också löpande i takt med  att det kommer nya rön.

– Gör man en stor investering vill man minska risken att något går fel. Det kan man göra genom att arbeta enligt dessa standarder eftersom de är genomarbetade, beprövade och förankrade inom industrin.

Många berörs av CSDD

Det nya direktivet som väntas kommer få konsekvenser för många företag, framförallt större bolag, men även mindre aktörer berörs indirekt.

– Tanken med CSDD är att säkerställa hela leveranskedjan. Det kommer bli svårare att ducka och tro att det här är frågor som inte berör mig. Även en liten firma berörs om du vill sälja till en större aktör. Om du inte följer de uppställda kraven som de har kanske du inte får möjlighet att leverera.

Hållbarhet inom industrin

Magnus Viström tror att SSG kommer kunna fungera som en samlande kraft för industrin när det kommer till hållbarhetsfrågor och de ökade krav som kommer att ställas i framtiden.

– Vi kommer först och främst behöva se exakt var det landar och hur det kommer att implementeras. Men det är bra om industrin kan prata med en gemensam röst kring det här. Men det är tydligt att man behöver få koll på sina värdekedjor, för de kommer att granskas, säger Magnus Viström.

Relaterat innehåll