Standard Solutions Group

När du är väldigt nära ett avslut i en affär eller förhandling så är du oftast fokuserad på en sak, att nå ett avslut. Det är inget fel med det, men när du väl sitter där så är det lätt hänt att du missar viktiga detaljer i avtalet som kan få stora konsekvenser. Advokaten Michael Nevinson från advokatfirman Kahn Pedersen ger dig tre tips på saker du bör tänka på nästa gång du förhandlar om prestanda- och tillgänglighetsgarantier.

1. Behöver jag ställa det här kravet?

– Är det ett garantikrav som jag måste ta med eller är det något som kan vara skönt att ta med i avtalet. Om det är ett krav som du inte måste ta med men som får en väldigt hög prispåverkan så kanske du inte behöver ställa det kravet. Så fundera över vad det är du efterfrågar och vad det är som ni verkligen behöver.

2. Läs igenom villkoren, på riktigt

– Du behöver läsa igenom de villkor som ställs upp för att du ska kunna förlita dig på garantierna, det är otroligt viktigt. En leverantör kan garantera en prestanda, men oftast görs det utifrån vissa antaganden eller villkor som det åligger beställaren att uppfylla, det vill säga, vad måste du göra för att dessa antaganden eller villkor ska vara uppfyllda? Det är självfallet rimligt att leverantören ställer krav men de måste vara tydligt specificerade. Det här leder ofta till omfattande diskussioner och det är lätt hänt att du missar de här även om du är en erfaren inköpare eller tekniker. Även vid första anblick så kan det se bra ut, men vad betyder de här villkoren i själva verket? Ställ dig frågan Vad innebär det för oss i slutändan?  Så att du granskar varje villkor och funderar över kommer vi kunna uppfylla det här? Är de här parametrarna eller villkoren kända idag eller är de beroende av någon annan leverantörs prestation och hur säkra är vi i så fall på att vi får den 'output' som krävs för att vi, genom denna tredje parts leverans, kan fullgöra villkoret? Risken är annars att hela garantin faller.

3. Är påföljden vettig?

– Det är kanske en luddig fråga, men det är inte ovanligt att en köpare missar att fundera kring konsekvenserna avseende de påföljder som kopplas till garantin. Det är exempelvis stor skillnad om det som krävs är en absolut garanti eller om det är en buy-down garanti. Ur ett leverantörsperspektiv så vill du typiskt sett ha det kopplat till ett vite eller ett skadestånd så att du kan betala det och sedan gå vidare. Men från ett beställarperspektiv så behöver du fundera på om ett sådant vite, kommer det täcka den skada som den icke uppfyllda garantin leder till eller om det behövs ytterligare påföljder? Typiskt sett så vill du att de avhjälper bristerna och levererar det de faktiskt lovat men självfallet måste detta ställas i relation till kostnaden för ett sådant åtagande. Det är därför vanligt att man arbetar med både absoluta garantier och buy-down garantier för samma parameter, men på olika nivåer.


Bild: Michael Nevinson, advokat på advokatfirman Kahn Pedersen.

Vilka inom verksamheten är det viktigt att man involverar i frågor om prestanda- & tillgänglighetsgarantier?

– Min erfarenhet är att om man jobbar väldigt nära någonting, en affär, så ligger fokus på att få projektet klart. Det här gäller oavsett om du är på leverantörs- eller köparsidan. De diskussioner som förs mellan dessa personer är därför fokuserade på framdrift. Det är inget fel med det, men mitt jobb som advokat är att hjälpa till med att se otydligheter som annars kan leda till tvist i ett senare skede. Har man ett annat fokus så kanske man inte tänker på alla detaljer och att ett visst ord kan läsas på flera sätt. Det är därför viktigt att flera discipliner inom verksamheten samarbetar med att ta fram en tydlig och relevant garantihandling. Min uppfattning är därför att det ofta krävs att tekniker, inköpare och jurister samarbetar. Utöver detta tror jag att det är bra om dem som är involverade i att fatta de stora besluten i ett projekt har en grundläggande förståelse för hur en prestanda- och tillgänglighetsgaranti fungerar och vilket värde den faktiskt har. Det här är viktigt eftersom det ofta utgör hjärtat i investeringsbeslutet. Det är alltså viktigt för att du ska kunna få en egen bild över om garantin ger det skydd som förväntas för att affären ska kunna räknas hem.

Vill du känna dig ännu tryggare vid nästa förhandling?

Nu kan du boka in den 25 maj som är nästa kurstillfälle för Ökat värde av prestanda- & tillgänglighetsgarantier. Med hjälp av kursledarna Christian Hybbinette och Michael Nevinson från advokatfirman Kahn Pedersen kommer du få en ökad förståelse för hur du undviker några av de vanligaste fällorna.

Läs mer och boka idag!

Förklaring av begrepp

Absolut garanti: att denna garantinivå måste uppnås oavsett kostnad.
Buy-down garanti: att leverantören kan köpa sig från åtagandet.

Vill du ha nyheter direkt i din mailkorg?

Prenumerera på SSG News

Se även