Får du den funktion som du har tänkt dig eller händer det att en anläggning inte levererar den prestanda eller tillgänglighet som det var tänkt? Har du under den pågående pandemin stött på frågor om garantier vid force majeure? Hur slår det i så fall på investeringskalkylen och finns det något som man kan göra för att få det man betalar för? Under denna kurs kommer vi att djupdyka i prestanda- och tillgänglighetsgarantiernas förlovade värld med fokus på att öka förståelsen för hur man undviker några av de vanligaste fällorna.

Tid
6 timmar
Typ
Lärarledd
Plats
Distans den 17 november
Pris
5900

Anmäl dig!

Intresseanmälan öppen för 2021

Efter ett lyckat genomförande 2020, har vi planerat in ett nytt kurstillfälle den 17 november 2021. Intresseanmälan är nu öppen för dig som vill känna dig tryggare vid garantifrågor.

Ett kritiskt moment vid upphandling

Prestanda- och tillgänglighetsgarantier är bland det svåraste som finns i ett industriprojekt. Anledningen till detta är att det krävs såväl teknisk som juridisk kompetens för att utforma garantierna på ett sådant sätt att de skapar ett mervärde för investeringen. Problemet är bara att det inte endast är det svåraste, utan många gånger också det allra mest kritiska momentet i en upphandling.

Vid denna utbildning kommer vi att inleda med att diskutera vilket grundläggande syfte dessa garantier typiskt sett har från några olika perspektiv. VI kommer därefter utifrån praktiska exempel att gå igenom några av de vanligaste problem som vi stöter på i vår verksamhet.

Fokus på praktiska exempel

För att skriva en bra garantitext måste man även förstå vilka egenskaper som är lämpliga att hantera under vilken typ av garanti, man måste förstå vad som är mätbart och vad konsekvensen är om garantin inte uppfylls. Vi kommer därför att lägga stort fokus på att genom praktiska exempel bryta ned de olika garantierna och diskutera vanliga fällor och fallgropar samt ge tips på hur man istället kan formulera garantitexten för att uppnå det tänkta syftet.

Utan väl genomtänkta påföljder för garantibrott riskerar allt hårt arbete med att utforma själva garantierna att bli bortslösat. Vi kommer därför slutligen att diskutera vilka påföljder som är relevanta för garantibrott samt hur dessa samspelar med leverantörens övriga ansvar under ett leveranskontrakt.

Kursen leds av Christian Hybbinette och Michael Nevinson

Christian Hybbinette har särskilt fokus på industrins standardavtal och biträder regelbundet ett flertal av Sveriges största industriföretag med att upprätta, förhandla och tolka leverans- och installationsavtal. Christian är ledamot i ICC:s handelsrättskommitté och anlitas ofta som föreläsare inom avtals- och köprätt.

Michael Nevinson företräder i huvudsak klienter i samband med industri- och fastighetsprojekt. Han har stor erfarenhet av att upprätta och förhandla olika typer av avtal som aktualiseras inom ramen för industriella anläggningsleveranser (bl.a. utrustningsleveranser, off-take och råvaruförsörjning, tjänsteavtal) men även inom PropTech- och Outsourcingprojekt. Michael föreläser regelbundet inom avtals- och köprätt på bl.a. Stockholms och Uppsala universitet.

Målet med kursen

Efter den kursen kommer du att förstå skillnaden på tillgänglighet-, prestanda- och absoluta garantier, och du kommer att ha en bättre känsla för vilka egenskaper som är lämpliga att hantera under var och en av dessa garantityper. Du kommer också att ha fått en ökad insikt i hur man strukturerar dessa garantier för att faktiskt få något för pengarna.  

Målgrupp 

Kursen riktar sig till dig som arbetar med komplexa anläggningar. Detta oavsett om du är inköpare, projektledare, KAM eller service – och underhållsansvarig.

Innehåll

Genomförande

Kursen är lärarledd och genomförs digitalt på distans unde en heldag. Dagen avslutas med en valfri frågestund.

Efter avslutad kurs tilldelas du ett diplom. Vi rekommenderar att du går kursen med två års mellanrum, för att säkerställa att du känner dig uppdaterad på det senaste inför framtida avtalsförhandlingar.

Välkommen att förbättra dina kunskaper om avtalsskrivning och upphandlingsskrivning tillsammans med SSG! Har du frågor? Kontakta markus.sandgren@ssg.se

Intresseanmälan

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.