Great news!

Our website is available in your market. Do you want to explore our offer in your market or do you want to stay on the current page?

Standard Solutions Group

SSAB Luleå var snabba på bollen när tjänsteägaren för SSG On site, Markus Sjöholm, tog kontakt med dem angående den nya funktionen transportvägar. SSAB Luleå har varit med som pilotanläggning sen i mitten av februari 2021 och enligt Robert Ridefors, som är bevakningsledare för industriområdet i Luleå, så finns det stor potential med funktionen.

Robert Ridefors jobbar som bevakningsledare för AB Företagsskydd på SSAB Luleå och han har hand om väktargruppen som sköter områdesbevakning. Deras primära uppgift är att kontrollera att inpasserade har behörighet och att de uppfyller de krav som ställs. Industriområdet är 6 km långt och 2.5 km brett. Vad som är ovanligt för deras industriområde är att det finns totalt tio verksamheter, tre av anläggningarna är Sevesoklassade, varav SSAB är en av dem.

"Vi är ett väldigt komplext område ur ett transportsvägshänseende, vilket gör det ännu mer viktigt att transporter på anläggningen sker på ett kontrollerat och säkert sätt."

– När man jobbar med säkerhet och arbetar med tillträdeskontroller så blir SSG:s tjänster ett naturligt verktyg för oss. Vi har använt SSG On site i precis ett år och sen dess har vi även varit med i användargruppen för tjänsten. Under det första mötet så presenterade Markus Sjöholm, tjänsteägare för SSG On site, att de utvecklar en funktion för transportvägar. Redan vid det mötet så kände jag att det här ska vi vara med på, säger Robert.

Arbetet med funktionen har pågått sen början av 2020 och med hjälp av arbetsgrupper och pilotanläggningar är den nu redo för lansering, något som Markus Sjöholm sett fram emot.

– Inför utvecklingen av den här funktionen så har vi pratat med hundratals personer under 2020. Under själva utvecklingsfasen och processen så har nyckeln varit just dialog, mellan 20 och 30 personer från olika delar av industrin har deltagit och kommit med feedback. Det har varit otroligt värdefullt att arbeta med en så bred grupp och att vi tillsammans kan utmana tanken om hur vi arbetar idag och ta fram lösningar för hur vi vill jobba imorgon.

Även för gångvägar

Under arbetets gång så framkom väldigt mycket bra idéer för vidareutveckling, dels en behörighet för anläggningen som enbart kan göra transportvägar, men också behovet att nyttja funktionen för gående som är på besök på anläggningen – En funktion som Robert ser stor potential i.

– Den primära nyttan med funktionen transportvägar är att våra godsleveranser kan ta sig till rätt plats på ett säkert sätt, men vi har även funnit att funktionen går att använda på ännu fler sätt. Idag har vi krav på att alla besökare ska hämtas och lämnas vid vakten, anledningen till det är för att vi inte kan säkerställa att alla hittar på ett säkert sätt. Eftersom anläggningsområdet under normala förhållanden tar emot runt 7000 besökare per år, så blir det en hel del tid för verksamheten som går ut på att möta upp och släppa av besökare vid vakten. Med den nya funktionen så kan våra besökare få en bättre upplevelse och känna att de blir omhändertagna på ett bra och säkert sätt, något som även kommer spara tid och skapa kundnytta för våra projektledare och besöksmottagare, säger Robert.

Vad händer de närmaste månaderna

Tjänsten finns nu tillgänglig för alla befintliga och nya SSG On site-kunder, vi fortsätter med att ta emot feedback ifrån våra kunder och arbetar kontinuerligt med att ta till oss den för att vid nästa uppdatering kunna göra funktionen ännu bättre.

– Upplevelsen av funktionen transportvägar har varit väldigt positivt och vi har får hela tiden massor av tankar och idéer på hur vi kan vidareutveckla funktionen ytterligare så den kan göra ännu mer nytta för industrin. Vi ser fram emot att så många som möjligt kontaktar oss om de vill börja använda funktionen så vi kan göra vardagen effektivare, lättare och säkrare för fler, avslutar Markus.

Sevesoklassad anläggning

Sevesoklassad anläggning är en beteckning på en verksamhet som hanterar farliga ämnen i mängder som uppnår en angiven gräns och som därmed kan innebära särskilda risker för invånarna i händelse av en brand eller annan olycka. Mer information.

SSAB Bakgrund

SSAB har ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem. SSAB:s produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet av stål på cirka 8,8 miljoner ton. I Sverige och Finland sker produktionen i integrerade masugnsprocesser och SSAB har cirka 14 000 anställda i över 50 länder. Mer information.