Truck transportation on the road at sunset

Transportvägar: hjälper transportören att hitta rätt på området

Transportvägar är en tilläggsfunktion i tjänsten SSG On site, funktionen hjälper transportörer att hitta rätt på anläggningar med främsta syftet att bidra till ökad säkerhet och reducerade risker.

Kontakta oss!

Tilläggsfunktionen Transportvägar möjliggör för anslutna anläggningar att via appen SSG On site kunna bistå transportörer att hitta rätt på en anläggning för lastning, lossning och sedan lotsa dem rätt utväg – vilket ska bidra till ökad säkerhet och reducerade risker på anläggningar. Funktionen ska på ett så språkoberoende sätt som möjligt bistå anläggningar till att extern trafik inte kör fel.

Till detta går det även att koppla på information som är knuten till ett mål eller delmål på området som kan vara lastning- eller lossningsinstruktioner, kontaktuppgifter och mycket mer. Utöver detta så möjliggör Transportvägar att anläggningar sparar kostnader som idag läggs på att lotsa transportörer rätt antingen med resurser som personal eller faktiskt material.

 Läs mer om SSG On site!


Såhär ser tilläggstjänsten Transportvägar ut i SSG On site.

""

Vad är syftet med Transportvägar?

Guida transportörer rätt

Funktionen ser till att guida transportörer rätt på ett anläggningsområde
–  till ett eller flera möjliga mål – och ut!

Språkoberoende

Att kunna guida så språkoberoende som möjligt!

Bistå transportörer med information

Att kunna bistå transportörer med information, bland annat rutiner,
under guidning och vid ankomst till mål.

Öka säkerheten och minska risker

Transportvägars främsta syfte är att öka säkerheten och minska risker med transportörer.
Funktionen hjälper också till att minska kostnader kopplat till arbetet.

kundcase_SSAB

SSAB i Luleå pilotanläggning 

SSAB Luleå har varit med som pilotanläggning sen i mitten av februari 2021 och enligt Robert Ridefors, som är bevakningsledare för industriområdet i Luleå, så finns det stor potential med den nya funktionen Transportvägar.

Den primära nyttan med funktionen transportvägar är att våra godsleveranser kan ta sig till rätt plats på ett säkert sätt, men vi har även funnit att funktionen går att använda på ännu fler sätt..., berättar Robert Ridefors.

 Läs hela intervjun här!

Pris

ingår Transportvägar i SSG On site Basic utan extra kostnad.

Mockup_phone

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om SSG Transportvägar Kontakta oss via formuläret.

Vill du ha hjälp med något annat eller annan fråga? Kontakta vår support.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.