Standard Solutions Group

Vi träffar en av alla eldsjälar och medlemmar inom SSG Säkerhetskommitté, Tomas Rosenblad och får ta del av vad han sysslar med på dagarna som arbetsmiljöingenjör på Holmen Paper. Han delar även med sig om varför han tycker att det kontinuerliga arbetet med säkerhetskultur är så viktigt och hur den nya kursen SSG Safety Culture kan bidra i ditt säkerhetsarbete.

Vårt mål är att de ska ner till noll

– Jag är arbetsmiljöingenjör på Hallsta pappersbruk, som är ett företag inom Holmen som tillverkar specialpapper baserat på färskfiber. Jag stöttar verksamheten med att få ner olycksfallen och arbetssjukdomar som vi har. Vårt mål är att de ska ner till noll, att vår arbetsplats ska vara så säker och trygg att vi inte har några arbetssjukdomar eller olyckor. Sen är det viktigt att få medarbetare att må bra på jobbet och trivsel är en grundpelare i det. För att hela tiden förbättra arbetsmiljön så arbetar vi kontinuerligt med undersökningar, utredningar, riskbedömningar och analyser som kan peka på förbättringsåtgärder inom verksamheten, säger Tomas.

Det här är drivkraften i mitt arbete

– Mycket av vårt jobb handlar om att arbeta med ständiga förbättringar, att utvärdera vad vi har åstadkommit och vad vi kan bli bättre på. Ibland så tänker man inte på att man har genomfört massor av förbättringar, men om du stannar upp, blickar tillbaka över året som gått, listar upp allt som genomförts; då inser du vilken förändring som har skett. Det är den utvecklingen som jag drivs av, att skapa ännu bättre förutsättningar för välmående bland våra kollegor och på så sätt få en mer välfungerande verksamhet, säger Tomas.

Vikten av kommunikation, värderingar och normer

Som medlem i säkerhetskommittén har Tomas varit högst delaktig i att bearbeta och ta fram kursmaterial för den nya kursen SSG Safety Culture. Kursen är framtagen för att ge medarbetare och ledare en bra uppfattning om vad säkerhetskultur handlar om och hur alla i verksamheten kan bidra. Målet är även att öka förståelsen för hur de organisatoriska och sociala aspekterna hänger ihop, hur de påverkar arbetsmiljön samt hur du lägger grunden för att medarbetarna tillsammans kan skapa en god säkerhetskultur på arbetsplatsen.

– Precis som inom alla verksamheter så är kulturen inom ett företag otroligt viktig, att förändra en kultur som byggts upp under årtionden är inget som du kan genomföra på ett par månader. Det är viktigt att du; arbetar i små steg, kommunicerar mycket, diskuterar värderingar, normer och beteenden. Genom den här kursen går vi igenom hur du gör det här, säger Tomas.

Ett nätverk där du kan lyfta och diskutera gemensamma utmaningar

– När jag började i kommittén så insåg jag snabbt att det finns flera intressanta uppgifter och frågor som jag kan engagera mig i, exempelvis arbetet med SSG Safety Culture och SSG Employee Safety. Sen tycker jag att SSG Säkerhetskommitté är ett väldigt bra nätverk där du kan lyfta och diskutera gemensamma utmaningar och du får ett väldigt värdefullt utbyte. Dessutom har vi intressanta studiebesök på våra respektive anläggningar där vi får nya insikter som vi kan ta med oss till vår egen verksamhet som kan förbättras ytterligare. Det är roligt att våra gemensamma erfarenheter och kunskaper kan bidra till en säkrare industri, säger Tomas.

Hallsta Pappersbruk

Hallsta Pappersbruk leder Holmen Papers utveckling mot att bli ett specialpappersföretag. I anläggningen arbetar ungefär 370 personer med stort engagemang och hög kompetens för att tillsammans förädla råvaran till magasinpapper och bokpapper av hög kvalitet. Deras pappersmaskiner är upp till hundratals meter långa, tekniskt avancerade och arbetar dygnet runt och året om för att producera tonvis med papper. 

Vill du ha nyheter direkt i din mailkorg?

Prenumerera på SSG News

Se även