Standard Solutions Group

Det finns många fördelar med att jobba med IT på SSG:

 • Modernt agilt arbetssätt i autonoma produktteam
 • Teknik i framkant – Azure Devops från ax till limpa
 • Crazylab – innovationsdagar då man gör vad man vill
 • Kompetensutveckling på arbetstid
 • Nya intressanta produkter att utveckla
 • Starka ägare – trygg anställning
 • Vinstdelning
 • Ledar- och medarbetarutveckling
 • Flexibelt arbete på kontoret eller hemma
 • Modernt kontor med egna arbetsplatser och god tillgång till ändamålsenliga rum
 • Inkluderande arbetsmiljö och bra arbetsgemenskap
 • Sommartid – en timmes kortare arbetsdag under sommarmånaderna
 • Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag
 • Privatvårdsförsäkring, sjukförsäkring och hälsoförsäkring
 • Arbetstidsförkortning
 • Pension (ITP1 samt flexpension) och kollektivavtal
 • Löneväxling
 • Gedigen och uppskattad onboarding