Standard Solutions Group

På SSG är arbetsmiljö en hjärtefråga. Det märks när vi intervjuar ett gäng på IT-avdelningen om deras vardag på jobbet.

På SSG arbetar cirka 80 personer för att skapa en säkrare och hållbarare industri. För att göra det möjligt behövs välfungerande tjänster som utvecklas i den takt som industrin behöver. Några som arbetar med detta är Daniel, Mattias och Tomas. De vet att en bra arbetsmiljö är avgörande för att kunna göra ett bra jobb, och att det är människorna som är det viktigaste för att åstadkomma detta.

– Det viktigaste för att skapa en bra arbetsmiljö är medarbetarna, att man trivs med dem man jobbar med och att få arbeta i team där man kan få bolla saker och växa tillsammans, säger de.

Tomas

Möjlighet att påverka

Daniel, Mattias och Tomas är också överens om att frihet och möjlighet att påverka är en viktig faktor. Med stöd av Crisp, som är experter på agil transformation, har SSG infört agila produktteam. Genom att vara en del av ett produktteam får man som medarbetare vara med och påverka produkten ända från start med personer med olika infallsvinklar, vilket uppskattas och ger en känsla av att man får ett större ansvar för sin produkt och är med på hela resan.

– En klassisk IT-leverans innebär ofta att man får en uppgift där man inte kan påverka så mycket. Man kanske får en ritning på hur något ska se ut, där man kan se att det inte är tekniskt möjligt att genomföra på ett bra sätt, säger Mattias. Nu kan vi istället vara med från början vilket underlättar för alla. Vi jobbar också mycket med supporten som tar emot ärenden från kunderna. På så vis kan vi förbättra tjänsterna enligt de problem som kunderna har och testa oss fram till bättre lösningar.

– Ja, det är skönt att inte vara en del av en tomteverkstad där man gör sin uppgift och sedan lämnar vidare till någon annan och inte vet hur det gick sen, utan man är med hela vägen och får se hur det tas emot av kunderna, fyller Daniel på.

En lagom stor organisation

Något annat som man lyfter fram som det bästa med SSG är storleken på organisationen.

– Stämningen på jobbet känns informell, som att alla känner alla, säger Mattias. Man kan gå och prata direkt med någon, medan man på andra ställen kan man behöva prata med en person som i sin tur ska prata med någon och så vidare.

Tomas håller med:

– Det är korta beslutsvägar eftersom det är en bra storlek på organisationen och många beslut kan tas i teamen. Det ger kortare ledtid från att ett krav eller önskemål kommer upp till färdig implementation i produktion.

Och trots att organisationen är så pass liten att alla känner alla och kan vara delaktiga, finns stora möjligheter.

– Det är roligt att SSG:s tjänster når väldigt många användare, exempelvis har vi massor av kursdeltagare vilket ger intressanta tekniska utmaningar. SSG:s tjänster används också i andra delar av världen med andra tidzoner, vilket man också behöver anpassa tjänsterna för. Generellt finns en positiv stämning i och med att det går så bra för SSG just nu, berättar Mattias.

– Vi får också möjlighet att jobba med mycket ny teknik såsom Microsofts Azures molntjänst, React, C# och .NET, säger Tomas.

– Och kompetensutveckling är något som uppmuntras och har man intresset och drivet kan man ta på sig ytterligare hattar än de man brukar ha på sig, lägger Daniel till.

Crazy labs och enklare vardag

Finns det då något med SSG som sticker ut jämfört med andra arbetsgivare?

– Något som våra crazy labs har jag inte sett på många ställen, säger Daniel. Det innebär att vi får en heldag var sjätte vecka där vi få göra vad vi vill, exempelvis omvärldsbevakning, testa något eller undersöka en ny idé. Vi har flera idéer som vi arbetat med i det sammanhanget som blivit verklighet och som förenklar vardagen. Plus att man får tillfälle att kolla upp ny teknik att ta med sig i jobbet, fortsätter han.

Något annat som sticker ut är SSG:s syn på friskvård och livet utanför arbetet.

– För mig var det nytt att man verkligen trycker på att man ska ta ut sin friskvårdstimme, att till och med vd:n påminner om det. Det känns också som att man ges stora möjligheter till att få livet utanför jobbet att fungera, säger Daniel.

Mattias och Tomas håller med.

– Det är inte så många på stan som känner till SSG. Men något måste vi göra rätt, för många av de som arbetar här har gjort det jättelänge. Det är ett bra tecken.