Standard Solutions Group

Som användare av SSG Standarder är du alltid välkommen att ställa frågor till oss. Här delar vi med oss av frågor och svar som fler kan vara intresserade av.

Mars 2023

Hur delar jag med mig av standarder till andra i ett projekt?

I vårt kommande projekt skulle vi vilja att våra leverantörer kommer åt de standarder som de ska följa för att uppfylla våra krav. Hur gör vi då?

Svar: Med tilläggstjänsten Projektdokument väljer du ut standarder som du vill dela med dig av under ett projekt, och kan sedan ge dina entreprenörer och leverantörer tillgång till dem under den projekttid du valt. Med Projektdokument kan alla i projektet vara säkra på att de har tillgång till rätt standard och rätt utgåva. Kontakta SSG om du vill veta mer!

 

Januari 2023

Finns standarden på engelska?

Hur vet jag om en standard finns översatt till engelska?

Svar: Gör en sökning i SSG:s webbshop. Om du känner till standardens SSG-nummer skriver du det i sökrutan och lägger till ett E, exempelvis SSG 4500E. Känner du inte till SSG-numret kan du använda ett sökord på engelska, så kommer sökmotorn att leta efter det ordet i alla våra standarder. Du kan också filtrera ditt resultat med hjälp av de olika kategorier som finns i webbshoppen. 

Fler tips om hur du använder tjänsten SSG Standarder hittar du i våra instruktionsfilmer

 

November 2022

Finns det en standard för hur utrustning i en process ska märkas?

Jag har ett uppdrag åt en kund som ska flytta sin anläggning och vill då passa på att skapa en bra standard för hur all utrustning i deras process ska märkas. Har ni en färdig standard som skulle kunna användas för detta? Alla apparater och motorer bör ha ett platsnummer som ges löpande i maskinflödet. Man bör ge linjen ett övergripande avdelningsnummer där man sedan delar upp linjen i avsnitt.

Svar: Det låter som att SSG 5275Funktionsbaserat identifieringssystem för process och anläggning skulle passa. Fördelen med att göra en funktionskoppling är att flera funktioner kan finnas på samma plats och bära mer spårbarhet än att ha bara position + löpnummer.
En övergripande bild på hur strukturen ser ut:

Övergripande bild på struktur

 

September 2022

Hur långa får skruvar vara vid montering av flänsförband?

Jag undrar om det finns några regler i SSG:s standarder för hur långa skruvar får vara vid montering av flänsförband?

Svar: I dagsläget finns det inget skrivet i SSG:s standarder om hur långa skruvarna får vara. I Bultens Teknikhandbok och i Svenska nätverket för skruvförbands Handbok för skruvförband står att skruvens gängprofil inte är fullt utbildad de första två varven, och därför rekommenderas det att utsticket ska vara minst 2P (två varv av gängan) för att muttern ska kunna utnyttja korrekt spänningsfördelning.

Finns det då något maxmått på hur långt ut från en mutter en får skruv sticka ut? Nej, men det är resursslöseri både i material och tid att använda överdrivet långa skruvar.

 

Har du en fråga som rör våra standarder? Hör av dig!