Som användare av SSG Standarder är du alltid välkommen att ställa frågor till oss. Här delar vi med oss av frågor och svar som fler kan vara intresserade av.

Hur långa får skruvar vara vid montering av flänsförband?

Jag undrar om det finns några regler i SSG:s standarder för hur långa skruvar får vara vid montering av flänsförband?

Svar: I dagsläget finns det inget skrivet i SSG:s standarder om hur långa skruvarna får vara. I Bultens Teknikhandbok och i Svenska nätverket för skruvförbands Handbok för skruvförband står att skruvens gängprofil inte är fullt utbildad de första två varven, och därför rekommenderas det att utsticket ska vara minst 2P (två varv av gängan) för att muttern ska kunna utnyttja korrekt spänningsfördelning.

Finns det då något maxmått på hur långt ut från en mutter en får skruv sticka ut? Nej, men det är resursslöseri både i material och tid att använda överdrivet långa skruvar.

Har du en fråga som rör våra standarder? Hör av dig!