Standard Solutions Group

SSG jobbar för att hitta gemensamma standardiserade lösningar för en säker och hållbar industri. Standarder är det område vi har verkat inom allra längst. I över 60 års tid har vi tagit fram standarder därför känns den 14 oktober, World Standards Day, som en viktig dag för oss.  

Den 14 oktober varje år firas ”världsstandarddagen”, World Standards Day. Syftet med dagen är att uppmärksamma det arbete som experter världen över lägger ned på att utveckla gemensamma standarder. Standarder som sedan alla inom branschen kan dra nytta av och använda. Vi på SSG värnar om den här dagen lite extra eftersom standarder är en del av vår verksamhets själ och hjärta. Vi vill hylla standarder och det arbete som görs tillsammans för att industrin ska bli mer produktiv, säker och hållbar. 

Owe Söderberg, produktchef SSG Standarder, berättar att standarder för honom handlar om att vara med och stödja industrin i sin strävan att nå sina miljömål, produktionsmål och för att nå lönsamma investeringar. Han poängterar också att samverkan inom industrin är väldigt viktig, eftersom vi på så sätt kan tillhandahålla standarder som efterfrågas. Bland annat inom effektivisering, hållbarhet och kvalitetshöjande lösningar. 

-  Jag är också stolt över att standarder är ett bra hjälpmedel för alla som är i början av sin karriär. Då har man en bra bas att stå på i många olika roller inom industrin, säger Owe Söderberg, produktchef SSG Standarder.

Industrins experter

SSG bedriver kommittéverksamhet där över 500 experter arbetar varje dag för att göra industrin bättre. Kunskapen, insikterna och förslagen som delas är fröet till de tjänster som SSG erbjuder. Resultatet är bland annat standarder som får vardagen att fungera, en vardag som idag bland annat innehåller stora omställningar inte minst vad gäller el och energi.  

- Vi ser att SSGs standarder är användbara inom tillverkning av Biogas, Vätgas och Biogödsel men det finns också standarder som sparar energi i alla typer av processindustri, säger Owe Söderberg.

Framtidens standarder  

SSG arbetar även med en satsning kring utveckling av standarder. Något som har växt fram utifrån ett behov av förnyelse och önskemål om digitalisering. Att göra en förflyttning från dagens dokumentformat till en mer flexibel digital lösning. För att kunna erbjuda ett mervärde till kunder, samverkansparter och industrin, nu och i framtiden. 

- För tillfället jobbar vi med att göra standarder enklare genom att digitalisera användandet av standarden, ambitionen är att det ska underlätta för alla användare, avslutar Owe Söderberg. 

Vad är en standard? 

En standard är en gemensam lösning på ett vanligt problem. För att undvika att alla ska uppfinna sina egna arbetssätt, begrepp och rutiner samarbetar experter över hela världen. Detta för att ta fram och fastställa standarder som alla inom branschen kan dra nytta av och använda.  

Om World Standards Day 

Läs mer om World Standards Day här (extern länk på engelska).  

Se även