Förändringar på gång: Projektbemanning och personalliggare flyttas till SSG On site

För er kunder som har avtal för tjänsten SSG Access High, kommer det att ske en större förändring under 2023 för att lyfta och förbättra specifikt funktionen för projektbemanning och personalliggaren. Det kommer innebära en del förändringar, både avtalsmässigt och hanteringsmässigt, men syftet är i första hand att bland annat göra er vardag lättare. Dessutom förbättrar vi hanteringen gällande personuppgifter och GDPR.

 

 

 

 

Vad kommer att hända?

Vi håller just nu på att bygga en ny modul för projektbemanningen. Den kommer att tillhöra SSG On site för att nå ut till användare, utförare, entreprenörer och egna anställda. Den nuvarande funktionaliteten kommer att vara motsvarande i den nya, men kommer både gränssnittsmässigt och användarmässigt att förbättras. Kort och gott kommer funktionen för projektbemanningen och personalliggaren flyttas över till SSG On site. Den nya funktionen kommer att ersätta den nuvarande plattformen i SSG Access High som i sin tur stängs ner 2023-12-31.

 

 

 

Varför?

Först och främst handlar det om att den nuvarande funktionen är baserad på utdaterad teknik och behöver därför lyftas. Behoven hos er kunder är också flera. Vi har intervjuat och pratat med flertalet och baserat på det, har vi landat i vad som behöver göras utöver att lyfta funktionen tekniskt sett. Sen ser vi det här som en mycket bra möjlighet att inte bara lyfta och förbättra existerande funktion utan också fylla på med fler funktioner som kommer underlätta er vardag.

 

 

 

 

Vad kommer vara nytt vid lansering?

 • Ett helt nytt gränssnitt som gör det mer överskådligt och trevligare att arbeta i!
 • Att utföraren får information om att hen är bemannad i ett projekt via appen SSG On site samt att hen kan checka in och ut via appen (enbart via appen).
 • Möjlighet att kunna hantera flera olika typer av administratörer som behörighetstyrt ser det som är relevant för den – och ni kommer själva att kunna administrera det här!
 • Möjlighet att kunna göra flera delprojekt till ett huvudprojekt.
 • En aggregerad vy och i detalj på antal incheckade ”just nu”.
 • Ett träd av kopplade företag – dvs att ni ser hur strukturen för projektet ser ut med hela ledet från huvudentreprenör ner till underentreprenör och så vidare.
 • Möjlighet att koppla de krav som är önskvärda på projektet – inte bara som tillträdeskrav.
 • Möjlighet att samarbeta med andra företag i projektet genom att enkelt bjuda in och hantera underentreprenörer och andra samarbetspartners.
 • Egen ”landningssida” via webb för entreprenörerna där de har en överblick på alla projekt som de är delaktiga i oavsett anläggning – samt se timmarna som personalen spenderat i projekten.
 • Tjänsten kommer fortsatt att vara anpassad till Skatteverkskrav men även med möjlighet att skapa projekt som inte är byggprojekt men som också kan kopplas till en in- och utcheckning.

 

 

Hur ser utvecklingen ut därefter?

Vi utreder i skrivande stund möjligheten (och som ser lovande ut för lanseringen i höst/vinter) för:

 • Att ni som anläggning kan ”varna” individer/entreprenörer samt stänga av dessa i projektbemanningen – vi ser detta som ett koncept med ”gula och röda kort”. Vi ser framför oss att en individ som får gult kort erhåller detta under 4 veckor och därefter försvinner den. En individ som får rött kort blir avstängd från projektet och kan inte bemannas åter förrän ni godkänner detta – anläggningen kommer själva ställa in ett tidsintervall när ”avstängningen” ska avslutas.
 • Att via hjälp kunna rita ut digitala staket (Geofence), möjliggör vi att ni kan rita ut områden där projekten är – vilket i första hand kommer innebära att bemannad personal inte kan checka in i appen om denne inte är inom det utritade området. Denna funktion är också tänkt att hjälpa individen att checka ut, när denne lämnar området.

 

 

 

 

 

 

 

Flera frågor och svar

När sker detta?

Lanseringen av nya plattformen är planerad till oktober månad 2023, vilket innebär att den nya funktionaliteten finns tillgänglig från och med då.

Vad innebär det här för mig som kund?

Förändringen innebär att den nuvarande versionen av projektbemanningen och personalliggaren kommer att upphöra – dvs att allt som finns relaterat till denna kommer att upphöra för er 2023-12-31, inklusive data som ni upprättat och erhåller med nuvarande inloggning. Ni kommer att kunna använda både gamla och nya funktionen fram tills vi stänger ner den gamla vid årsskiftet.
För er som enbart nyttjar API:er för tillträde och access till integration för era interna system behöver inte göra något. Det som sker är att just den delen som avser funktionalitet för projektbemanning och personalliggare kommer att upphöra att vara tillgänglig.

Kommer det att gå att använda den nya modulen utan appen SSG On site?

Nej, vi kommer inte möjliggöra nyttjande av modulen utan att anläggning har SSG On site.

Vad kostar SSG On site och modulen för projektbemanningen?

SSG On site har en grundkostnad på 7 500 kr per månad och per anläggning, och modulen för projektbemanningen innebär en tilläggskostnad på 2 000 kr per månad per anläggning. Samtliga kostnader är exklusive moms. Samtliga kostnader börja gälla från 1/1-2024. 

Vad behöver jag som kund göra?

Det ni behöver göra inför denna förändring är att:

 • Dra ut data från personalliggaren på alla projekt – enligt regler från skatteverket ska dessa sparas i 2 år.
 • Spara övriga uppgifter som ni önskar behålla – t.ex. äldre projekt med info osv.
 • Säkerställa att ni inte nyttjar projektmodulen på projekt som ska gälla längre än 2023-12-31.
 • Informera SSG om att ni bekräftat och ska göra/har gjort ovanstående.

Ovanstående är nödvändigt oavsett om ni väljer att fortsätta med projektbemanningen i SSG On site eller inte.

 

 

 

Vad behöver jag som kund göra avtalsmässigt som nyttjar projektbemanningen och personalliggaren?

Vi erbjuder dig som kund 2 alternativ – och vi behöver ha besked från er senast 2023-06-30 vilket alternativ ni vill gå vidare med:

 1. Avsluta tjänsten SSG Access High helt, dvs både för projektbemanningen, personalliggaren samt API:er för integration – vilket innebär att vi behöver en skriftlig bekräftelse från er med önskat slutdatum –senast slutdatum 2023-12-31.
 2. Behålla avtalet för SSG Access High men får då enbart tillgången till API:er för tillträde/access som ni nyttjar i en eventuell integrationslösning. Ni kommer således inte bli påverkade avtalsmässigt och allt kan rulla på som det gör idag.

Det vi också vill veta är om ni önskar nyttja den nya projektbemanningen och då finns följande väg fram:

 • Teckna avtal för SSG On site och nya modulen för projektbemanningen och personalliggaren.
  – Då vi enbart kommer tillhandahålla funktionen för projektbemanningen och personalliggaren via SSG On site krävs det att vi ansluter er till sistnämnda före ni ska nyttja projektbemanningen.
  – Då det kommer vara fler som kommer att vara i behov av detta så är det en fördel att besluta sig med så god framförhållning som möjligt.
  – Väljer ni detta alternativ så bjuder vi på anslutningskostnad samt abonnemanget för On site och projektbemanningen året ut – därefter tillkommer en månadskostnad på tjänsten och produkten.
  – Har ni redan SSG On site krävs enbart tillvalet i avtalet för projektbemanningen – Tillvalet är kostnadsfritt året ut.
  – Detta scenario kräver oavsett val från er av punkt 1 eller punkt 2.

Vi använder bara API och inte själva projektbemanningen och personalliggaren – hur påverkar det oss?

Avtalet för API och Access High fortsätter att gälla för er och ni påverkas inte av att gränssnittet för projektbemanningen och personalliggaren stängs ner.

 

 

Hur gör jag för att få veta mer?

Kontakta din kundansvarig för ytterligare information samt möjlighet för demo av den nya projektbemanningen! För att kontakta oss via epost, vänligen ange epostadress enligt följande format fornamn.efternamn@ssg.se

 

 

 

Lena Modin
Key Account Manager
Papper-, massa-, skog-, gruv- och stålindustrin
+46 72 573 87 44

Henrik Vidal
Key Account Manager
Västra och södra Sverige
+46 72 402 71 09

Henrik Lundgren
Key Account Manager
SSG Produktdatabas
+46 73 998 09 37

 

 

 

 

Niclas Adolfsson
Key Account Manager
+46 70 356 96 00

Caroline Löwenhielm
Account Manager
+46 76 677 22 02

Caroline Selling
Säljsupport
+46 70 615 00 78