Standard Solutions Group

Minskade olyckor är något som vi alla inom industrin strävar efter, en viktig del i det arbetet är att kontinuerligt arbeta med säkerhetskulturen inom verksamheten. Vi fick möjligheten att prata med Jonna Barsk, verksamhetsstrateg på SSAB i Luleå, om deras resa och varför dialog, förtroende och öppenhet är viktiga delar för att skapa en förändring.

”Vår verksamhet har väldigt påtagliga och väldigt fysiskt närvarande säkerhetsrisker, så det är väldigt lätt att du fokuserar helt och hållet på det, vilket vi har gjort under väldigt många år. Nu försöker vi rikta strålkastarljuset på det organisatoriska- och sociala arbetsmiljöfrågorna, där trivsel och arbetsglädje är minst lika viktiga delar som säkerhetsaspekten. Vi har jobbat mycket med att förändra kulturen, att hela tiden sträva efter att medarbetare ska vara mer säkerhetsmedvetna, mer ansvarstagande, mindre riskbenägna och mer omtänksamma om varandra. Med det sagt så kommer det inte ta bort fokus från säkerhetsarbetet i sig och vi är övertygad om att det leder till att vi jobbar säkrare,” säger Jonna.

Dialog, förtroende och öppenhet

”Vi arbetar i ett nära samarbete med fackförbunden, vi har över hundra skyddsombud på SSAB i Luleå och vi har jobbat och fortsätter att jobba med att stärka deras roll och skyddsombudens betydelse. Vi försöker jobba utifrån idén att samarbete mellan skyddsombud och chef är något som kan leda till att 1+1=3, vi vill verkligen etablera tanken att ett skyddsombud som har stor insyn och stort inflytande och påverkan, det är chefens allra bästa vän i det ansvar som chefen bär för arbetsmiljön. Det är viktigt att de ska känna sig betydelsefulla för verksamheten, det ska vara tydligt vad de har för mandat och samtidigt vilka förväntningar vi har på de som är skyddsombud.”

SSAB:s säkerhetsåtagande

2018 gick SSAB ut med säkerhetsåtagande, något som entreprenörerna såg som väldigt positivt. SSAB:s egna medarbetare gjorde i snitt fler tillbudsanmälningar än anläggningens entreprenörer, något som Jonna och hennes kollegor arbetat för att få en förändring på. ”Ser vi till antalet rapporterade tillbud, riskobservationer och olycksfall så har de ökat, vilket gör att vi kan få en bättre bild av hur det går för entreprenörerna. Sen ett år tillbaka så har vi börjat använda SSG On site, vilket gav oss och entreprenörerna en bra kommunikationskanal och möjlighet för entreprenörerna att exempelvis rapportera tillbud.”


Bild: Jonna Barsk, verksamhetsstrateg på SSAB i Luleå.

”SSG On site gör det möjligt för oss att samla våra rutiner och regelverk på ett lättillgängligt ställe. Utöver det så lägger vi ut våra nyheter genom appen. Under exempelvis mars genomförde vi arbetsmiljöforum för entreprenörer, då gjorde vi en övning där entreprenörerna fick ge sina synpunkter – Vad är det de har mest nytta av och vad är det som de saknar? Det som kom på förstaplatsen var just nyheterna. Att de får en push-notis om det har hänt något, nya rutiner eller om det är en påminnelse om månadens säkerhetsregler. Varje månad så lägger vi ut en av de nio reglerna i säkerhetsåtagandet,” säger Jonna.

Till stor nytta under pandemin

Inte minst under pandemin så har SSG On site varit otroligt värdefullt för hela anläggningen i Luleå, enligt Jonna har den även hjälpt dem med att få ut information om tillfälliga regler för att förhindra smittspridning. ”Den fungerar väldigt bra, så nu har vi påbörjat ett arbete där vi vill att våra egna medarbetare har den nerladdad med Luleå-siten aktiverad, eftersom vi delar information som riktar sig mot de som befinner sig på vårt industriområde. Vi har 40 entreprenörsfirmor som är här regelbundet, som varje vecka eller till och med varje dag har medarbetare hos oss. I perioder kan det vara ännu fler, den här sommaren genomförde vi ganska stora anläggningsprojekt och då tar vi in arbetskraft ifrån övriga Europa och andra länder som är specialiserade inom sitt område. Eftersom vi har så pass många människor som arbetar i området och som i vanliga fall besöker oss så är det viktigt att kunna kommunicera direkt med alla.”

Säkerhetsutbildning på flera språk

”Vi har haft SSG Entre i närmare 15 år. Tidigare skapade vi egna utbildningar internt, det kunde vara olika personer som höll i utbildningen beroende på vart man arbetade och om du var entreprenör eller inte. Nu får alla samma utbildningsgrund och vi får ett systemstöd för när det är dags att repetera utbildningen, samt att det då är kopplat till vår inpassering, vilket betyder att du som entreprenör inte kommer in på anläggningen innan du har genomfört den utbildningen. Så det hjälper oss otroligt mycket ur ett kvalitetsperspektiv, men även ur ett administrativt perspektiv. En till fördel med SSG Entre är att den finns på väldigt många språk. Det blir inget merarbete för oss, utan de kan ta del av information på sitt modersmål,” säger Jonna.

Tips från Jonna

Det är inte alltid självklart
Tittar vi tillbaka på alla de beslut som vi har tagit genom åren så har vi nästan aldrig ångrat något. Vi har aldrig backat och tänkt att det här blev inte bra. Utan varje gång så är det lite motstånd i början och senare när vi blickar tillbaka så känns det som en självklarhet. För längesen så var det inte konstigt att tjänstemän som inte skulle utföra ett arbete kunde vistas i anläggningen i vanliga kläder, möjligtvis använde du en skyddsjacka, mest för att inte smutsa ner dina vanliga kläder. Idag är det helt otänkbart att någon ska vistas i den miljön utan att ha helt flamskyddade kläder, från topp till tå.

Skapa kontinuitet
Det är ett ständigt pågående arbete att bibehålla och även höja säkerhetsmedvetenheten, du måste hela tiden utmana det. Du måste ta nya initiativ och visa att det är något som är prioriterat.

Fakta om SSAB:s Säkerhetsåtagande

Som en del i målet är att bli världens säkraste stålföretag införs "Säkerhetsåtagandet" inom SSAB. Det är ett personligt åtagande där alla medarbetare ska skriva under på att de tar ansvar för sin och sina medarbetares säkerhet. Säkerhetsåtagadet innehåller nio regler;

  1. Säkerheten först
  2. Ta eget ansvar
  3. Rapportera brister
  4. Hjälp varandra att göra rätt
  5. Riskbedöm först
  6. Förflytta dig säkert
  7. Säkra anläggningen
  8. Var uppmärksam
  9. Följ larmrutiner

Vill du ha nyheter direkt i din mailkorg?

Prenumerera på SSG News

Läs även