Gå kurs Registrera ditt företag för SSGs webbkurser

Ökad kunskap om flänsförband kan förhindra tillbud och olyckor och även undvika kostnader som kan uppstå i samband med reparationer och dåligt underhåll.

Tid
10 timmar
Typ
Webbaserad
Plats
Distans
Pris
4500 kr

Starta eller tilldela kurs!

Korrekt montering och demontering av flänsförband är viktigt för en god systemfunktion. Genom ökad kunskap om flänsförband kan olyckor och tillbud minska. Med rätt kompetens undviks kostnader som uppstår i samband med driftstörningar och reparation av skador på anläggningen. Kiwa Inspecta och SSG har tillsammans tagit fram utbildningen SSG Flänsförband som höjer säkerheten på din anläggning.

Utbildningens mål

Målet med utbildningen är ökad anläggningstillgänglighet under en industrianläggnings livscykel. Genom ökad kunskap förbättras personsäkerheten och tillbud och olycksfall kan förebyggas. Utbildningen ska även bidra till en minskad miljöpåverkan med avseende på läckande flänsförband.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till anställda och entreprenörer inom industrin, som i sin yrkesroll hanterar flänsförband.

Utbildningens innehåll

Delar ur utbildningens innehåll är:

Genomförande

Utbildningen består av två webbaserade teoretiska delar som vardera avslutas med ett kunskapstest, samt en praktisk del som innehåller ett montörsprov.

Del ett (1-2 timmar) och två (2-3 timmar) är webbaserade och deltagare kan själva bestämma när dessa ska utföras. Det praktiska provet (ca 4 timmar/grupp) utförs på en mobil provrigg, vilket gör att det praktiska provet kan genomföras på olika provplatser runt om i landet.

Godkänt resultat i alla tre delar ger ett kompetensbevis på fastställd kompetens i enlighet med standardiserade metoder för ett säkert arbete. Kompetensbeviset är giltigt i fem år. För förnyelse räcker det att gå om del två och tre.

Pris

     Så fungerar det


Kursdeltagare

Skriv in din kursdeltagarkod för att logga in. Har du inte blivit tilldelad kursen, vänligen kontakta din administratör.

Gå kurs


Kund hos SSG

Är du redan kund hos SSG finns kursen att tilldela om du loggar in i Mitt SSG, precis som när du tilldelar andra webbkurser.

Logga in


Ny kund

Om du inte är kund hos SSG sedan tidigare behöver du registrera ditt företag, för att sedan kunna tilldela kursen till dina anställda. 

Registrera företag

Vill du veta mer om kursen?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Ska du gå kursen, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.