Gå kurs Registrera företag för webbkurser

SSG Miljöpass är en lättillgänglig och kostnadseffektiv miljökurs för industrins anställda, som hjälper er att lägga grunden för ett smart miljöarbete. Dessutom kvalitetssäkrat av Sweco Environment!

Tid
1 timmar
Typ
Webbaserad
Plats
Distans
Pris
600 kr

Starta eller tilldela kurs!

SSG Miljöpass är en bred miljökurs, som höjer kompetensen hos personalen på företaget. Den kan vara ett verktyg för att uppfylla krav i miljöbalken samt i interna ledningssystem avseende medvetenhet och kompetens om påverkan på yttre miljö. Kursen har utvecklats av SSG tillsammans med experter från näringslivet. Den interaktiva webbkursen har generell inriktning. Dessutom kan en branschanpassad och en företagsspecifik del skapas om man så önskar. Idag finns en branschanpassad tilläggskurs för skogsindustrin. Vill du vara med och skapa en för just din bransch eller ditt företag, kontakta oss.

Kursens mål

Målet med kursen är att ge kursdeltagaren en ökad kompetens och förståelse inom området yttre miljö. Därigenom får alla bättre förutsättningar för att kunna bidra till ett bra miljöarbete.

Målgrupp

Kursen riktar sig till samtliga anställda på företaget, för såväl arbete på kontor som i driftmiljö.

Kursens innehåll

SSG Miljöpass är en generell grundkurs med allmän miljökunskap. Exempel på områden som berörs är klimatförändringar, olika former av utsläpp, avfall och återvinning samt olika aktörers roll i miljöarbetet.

SSG Miljöpass kan användas vid införande av miljöledningssystem eller miljödiplomering. Om så önskas kan två ytterligare delar läggas till:

Kvalitetssäkrat av Sweco

På initiativ från SSG har Sweco, som tredje oberoende part, fått i uppdrag att kvalitetssäkra SSG Miljöpass och även komma med förslag på förbättringar i syfte att utveckla SSGs webbaserade miljöutbildning.

– SSG har ett starkt utbud av olika utbildningar och när vi fick förfrågan från SSG ville vi bidra med vår kompetens genom att kvalitetssäkra och testa utbildningen, säger Linn Glad, miljökonsult och projektledare på Sweco.

- Jag gillar konceptet. Det här är ett effektivt sätt att snabbt få ut en enklare form av miljöutbildning, som inte är så tidskrävande. Det är en kort och koncis utbildning och en bra sammanfattning av de viktigaste grunderna när det gäller miljökunskap. Det är ett paket, som passar oss mycket bra och du kan göra utbildningen oavsett om du är hemma eller på jobbet, så länge du kommer åt nätet.

Niklas Castenäs, Valmet.

Genomförande

Kursen är webbaserad och faktaavsnitt varvas med interaktiva övningar för att öka engagemanget hos eleven. På vissa ställen finns det även möjlighet till fördjupning om eleven så vill. Varje kurs avslutas med ett kunskapstest och efter godkänt resultat kan eleven ladda ner ett diplom. Godkänt resultat är giltigt i 3 år. 

     Så fungerar det


Kursdeltagare

Skriv in din kursdeltagarkod för att logga in. Har du inte blivit tilldelad kursen, vänligen kontakta din administratör.

Gå kurs


Kund hos SSG

Är du redan kund hos SSG finns kursen att tilldela om du loggar in i Mitt SSG, precis som när du tilldelar andra webbkurser.

Logga in


Ny kund

Om du inte är kund hos SSG sedan tidigare behöver du registrera ditt företag, för att sedan kunna tilldela kursen till dina anställda. 

Registrera företag

Vill du veta mer om kursen?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Ska du gå kursen, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.