Gå kurs Registrera företag för webbkurser

Rätt kunskap minskar smittspridningen, kostnadsfri kurs om covid-19

Spridningen av coronaviruset har stor påverkan på människor, våra jobb och vår omvärld. Rätt kunskaper om hur smittan förebyggs gör att vi tillsammans kan minska konsekvenserna och skapa en tryggare arbetsmiljö. Hittills har över 5 000 personer gått SSGs kostnadsfria  informationskurs om covid-19.

Tid
0 timmar
Typ
Webbaserad
Plats
Distans
Pris
Kostnadsfri

Starta eller tilldela kurs!

Den svenska industrin arbetar hårt med att hantera konsekvenserna förebygga spridningen av det nya coronaviruset. Att ha rätt kunskaper är en stor faktor i att begränsa smittspridningen och på så sätt minimera den påverkan som viruset har på både människor, företag och omvärld. Vi på SSG vill hjälpa till med att stötta industrin under denna prövande tid. Därför har vi tagit fram Informationskurs covid-19, en utbildning baserad på information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (FHM), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 1177.  Du får information och kunskaper om hur du med enkla medel begränsa spridningen av coronaviruset.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som jobbar inom svensk industri, både anläggningar och deras anställda, entreprenörer och leverantörer. Men den kan även användas av andra företag och verksamheter.

Kursens innehåll

I kursen får du grundläggande kunskaper, baserat på information från svenska myndigheter om covid-19, vad du kan göra för att minska smittspridningen och hur du kan hålla dig uppdaterad i utvecklingen. Kursen finns tillgänglig på svenska, engelska, kroatiska, slovakiska, finska, tyska och polska.

Genomförande

Kursen tar cirka 15 minuter att genomföra och är webbaserad. I kursen visas fakta tillsammans med bilder, animeringar, filmer och interaktioner. Kursen avslutas med ett kunskapstest för att säkerställa att kursdeltagaren har tillgodogjort sig kunskaperna. Vid behov kan kursen repeteras.

En godkänd kurs är giltig i ett år och lagras på SSG Access-kortet som alla andra SSG-kurser.

För anläggningar

Vill du koppla på kursen som krav vid inpassering? 

För industrianläggningar kan kursen med fördel vara ett krav för inpassering, på samma sätt som till exempel SSG Entre. För detta krävs tillträdes- och inpasseringstjänsten SSG Access.

Kontakta SSG Support för att aktivera krav 

     Så fungerar det


Kursdeltagare

Skriv in din kursdeltagarkod för att logga in. Har du inte blivit tilldelad kursen, vänligen kontakta din administratör.

Gå kurs


Kund hos SSG

Är du redan kund hos SSG finns kursen att tilldela om du loggar in i Mitt SSG, precis som när du tilldelar andra webbkurser.

Logga in


Ny kund

Om du inte är kund hos SSG sedan tidigare behöver du registrera ditt företag, för att sedan kunna tilldela kursen till dina anställda. 

Registrera företag

Har du frågor kring kursen? Kontakta oss!

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.