Standard Solutions Group

Så här registrerar du dig för SSGs webbkurser

Steg 1

Både nya och befintliga kunder börjar med att registrera företaget för att få tillgång till SSGs webbkurser. I registreringsflödet väljer du anläggning, företag eller skola. Därefter väljer du kurspaketet i listan bland utbildningar. I samband med registreringen anges den på företaget som ska administrera kurs/kurserna.

Steg 2

Administratören får efter registrering behörighet att registrera kursdeltagare och andra administratörer via ett administrationssystem (Mitt SSG). För att registrera kursdeltagare, följ guiden nedan. Vill du enbart tilldela kursen till befintliga användare, kan du hoppa till punkt 4.

  1. Logga in och välj ”Hantera kompetenser och användare”.
  2. Välj Användare i menyn till vänster.
  3. Klicka på Lägg till användare (gröna knappen till höger) och följ instruktionerna. Gå vidare genom att trycka på Nästa.
  4. Nu när du lagt till de användare du vill ska tilldelas kursen, klicka på Kurser i menyn till vänster.
  5. Klicka på Tilldela kurser och följ anvisningarna. Du lägger till exempelvis SSG Miljöpass genom att klicka på den gröna knappen till höger om kursnamnet och välj kurs. Efter den avslutande bekräftelsen är slutförd så är du klar.

Om du vill få en överblick över din registrerade personal och kurser, klickar du igen på Kurser i den vänstra menyn och väljer Kursöversikt. För att tilldela SSG webbkurs till kursdeltagare som redan är registrerade, logga in och följ instruktionerna i punkt 4 och 5.

Varje person som registreras endast som kursdeltagare får en kursdeltagarkod för att kunna logga in och genomföra kursen. Administratören loggar in med användarnamn och lösenord. Alla användare finner kursen under Mina kurser. SSG webbkurser består av en informationsdel och avslutas med ett certifierings- och kunskapstest. Efter genomförd och godkänd utbildning finns ett diplom att ladda ner.