Standard Solutions Group

Under hösten 2020 ökade antalet aktiva användare av SSG On site markant. En stor anledning är för att fler har sett styrkorna med tjänsten, bland annat i arbetet med att minska smittspridningen. Under första kvartalet kommer nya funktioner att testas i SSG On site, något som både kunderna och SSGs tjänsteägare Markus Sjöholm ser fram emot.

Nya funktioner och uppdateringar under 2021

– Det sker kontinuerligt förändringar och förbättringar av tjänsten. Det som kommer ske under första och andra kvartalet 2021 är att vi siktar på en ny funktion för anläggningar och transportörer. I den nya funktionen kommer transportörer kunna lotsas fram rätt på ett anläggningsområde och bli tilldelad nödvändig information när de behöver den. Det är många som har upplevt det som en utmaning att ge lättförståeliga och smidiga anvisningar för transportörer om vart de kan stå eller köra inom ett anläggningsområde. Här kommer vi ge en unik och säkrare funktion för att underlätta arbetet och öka säkerheten. Vi kommer genomföra tester på två anläggningar under första kvartalet och sedan är tanken att den blir tillgänglig för alla våra kunder som vill använda den, säger Markus Sjöholm.


Bild: En av de nya funktionerna som testas i SSG On site under 2021.

SSG On site får bra betyg av kunderna

– Vi har två målgrupper, anläggningar och applikationsanvändare. Vi genomför en undersökning bland anläggningsanvändarna varje år på hösten. Och resultaten är väldigt positiva, i kommentarerna uttrycker respondenterna att man ser ett enormt värde av tjänsten. Tjänsten fungerar väldigt bra, men det är ett resultat av att vi har en kontinuerligt dialog med anläggningarna, säger Markus.

Britta Johansson som är systemförvaltare av SSG On site på SCA Obbola berättar om hennes bild av tjänsten och hur hon har upplevt att samarbetet har fungerat.

– Jag som systemförvaltare för SSG On site har upplevt ett mycket bra samarbete med våra kontakter på SSG. Snabb återkoppling vid frågor, online-utbildningar för administratörer, deltagande i användargruppen gör verktyget levande och användbart. Jag upplever också att appen är under ständig utveckling och det gör att vi får ännu fler möjligheter att använda appen för olika områden.

Enligt Per Strand, projektdirektör för Expansion Obbola är det många fördelar med SSG On site.

– Fördelarna är att vi kan ha säkerhetsinformation, regelverk och rutiner i appen, den är aktuell och giltig och blir det ändringar går det snabbt att ändra direkt i verktyget. Vi gör även en genomgång av allt material med ansvariga för de respektive avsnitten ett par gånger per år för att säkerställa att informationen är korrekt och giltig.

Fördelar med SSG On Site

  • Lättillgängligt för alla
  • Får alltid de senaste uppdateringarna direkt i telefonen
  • Närvaroregistrering direkt i telefonen

Läs hela intervjun med Per Strand: Säkerhetsarbetet i fokus för Expansion Obbola under pandemin.

Många som sett nyttan av tjänsten under 2020

Charlotta Olofsson, Anslutningsprojektledare för SSG On site, tycker att det är otroligt roligt att så många ser nyttan med tjänsten.

– Att pandemin slog till på riktigt i mars 2020 tror jag definitivt har bidragit till det ökande användandet av appen. Jag upplever att anläggningarna ser appen som en bra kommunikationskanal att nå ut med information kring deras restriktioner och skapa checklistor för att säkerställa att entreprenörer/besökare har tagit del av information samt kan intyga att de är friska. Sedan har vi ju fått fler anläggningar anslutna i appen också, vilket såklart också bidrar.

SSG On site gör det möjligt för anläggningar att snabbt nå ut med relevant information till alla som vistas på anläggningen och samla allting på en plats. SSG On site ersätter den tryckta informationen, och skapar en säkrare arbetsmiljö och förbättrad kommunikation. För att skapa tjänsten så har nyckeln varit ett agilt arbetssätt där dialog med kunderna varit av stor vikt.

– Vi har under åren gjort ett enormt arbetet som består av att kontinuerligt hålla en dialog mellan utvecklare, våra kunder, användargrupper och slutanvändare. Olika idéer kan lyftas fram och testas, vi kan tillsammans identifiera buggar och implementera förbättringar på ett snabbare sätt när vi får verkliga exempel att jobba med, säger Markus Sjöholm, tjänsteägare för SSG On site.