Standard Solutions Group

Att det är mycket som sker inom hydraulikvärlden är det ingen fråga om och tack vare innovativa lösningar får svensk industri nya möjligheter. Vi träffar Rickard Thulin som är utvecklingsingenjör på Vattenfalls vattenkraftverksavdelning produktionsstöd, och får reda på hur hydrauliklösningar skapar nya möjligheter inom svenska kraftverk.

Andra dimensioner för underhållsarbeten inom vattenkraftverk

– Det som är lite speciellt med ett pumpkraftverk ur ett hydraulikperspektiv är att det finns väldigt stora ventiler i jämförelse med andra industrier. I ett av kraftverken har vi en klotventil som är 4,5 meter i diameter där du öppnar och stänger tillflödet med vatten in till själva turbinen. Allt ifrån att stänga och öppna luckor till hur mycket vatten du ska driva in i turbinen styrs med hjälp av hydrauliklösningar, säger Rickard.

Största katastrofen vi skulle kunna råka ut för

En viktig del i Vattenfalls hållbarhetsarbete är att deras kraftverk ska bli ännu säkrare och mer hållbar. Därför ser Vattenfall över olika hydrauliklösningar som en del i det arbete, just nu pågår ett arbete där de vill byta ut oljan mot mer naturnära material. I en av Vattenfalls kraftverk har de tre hydraultankar som sammanlagt rymmer 27 kubikmeter olja och i systemet kan de detektera en volymändring på ca tio liter.

– Vi har en del hydraulsystem som innehåller fem till elva kubikmeter olja och för oss är det otroligt viktigt att vi har system som kan övervaka oljemängden och att vi snabbt kan agera om fel skulle uppstå. Tack vare digitala lösningar och central övervakning kan vi detektera om det finns en differens, vilket gör att vi snabbt kan sätta in åtgärder. Om olyckan är framme så vill vi göra allt i vår makt för att det ska få så liten miljöpåverkan som möjligt, tack vare innovationen inom industrin ser vi idag flera alternativ för att byta ut oljan mot mer naturnära substanser, säger Rickard.

Digitalt studiebesök hos en av Vattenfalls anläggningar

Under SSG hydraulikdag 2021 kommer deltagare få följa med på ett unikt digitalt studiebesök på en av Vattenfalls anläggningar, något som Rickard tror att få vill missa.

– Inom Vattenfall så arbetar vi kontinuerligt med att öka säkerheten i alla avseenden och bidra till vårt hållbarhetsarbete. Eftersom många av våra anläggningar är säkerhetsklassade så är det sällan vi får en möjlighet att visa för allmänheten vad vi arbetar med, men under hydraulikdagen kommer deltagarna få se något utöver det vanliga, säger Rickard.

Om SSG Hydraulikdag 2021

SSG Hydraulikdagar genomförs i år i ett digitalt format och vi bjuder in till en fullspäckad digital konferensdag den 27 oktober. Konferensen samlar verksamma inom hydraulik i Sverige. Missa inte chansen att ta del av nyheter, information och erfarenhetsutbyte inom hydraulikområdet. Deltagarna är verksamma inom underhåll, inköp, konstruktion, eller har kontakt med hydraulik på ett annat sätt. Läs mer om programmet och säkra din biljett idag.

Vill du ha nyheter direkt i din mailkorg?

Prenumerera på SSG News

Se även