Standard Solutions Group

Alla som arbetar med elsäkerhet har samma ambition – anläggningar ska vara säkra och våra kollegor ska ha rätt förutsättningar för att jobba säkert. Som elansvarig vilar det ett stort ansvar på dina axlar för att du ska skapa den miljön. Patrik Lund som är Senior Advisor på SSG delar med sig av sin bild om elsäkerhetsarbete, ledarskap och hur det är att få jobba med Sveriges största industrianläggningar.

Proaktivitet är genomgående i elsäkerhetsarbetet

Inom elsäkerhetsarbetet handlar mycket om att uppfylla lagkrav samt att arbeta förebyggande för att anläggningen ska vara säker. Enligt Patrik så arbetar många inom industrin med hur de kan bli ännu bättre på elsäkerhet, och det är ett rent nöje att få följa med i deras arbete.

– Är det en större organisation, så som en gruva, pappersbruk eller liknande så tittar vi oftast på hur verksamheten kan kontrollera att de uppfyller kraven i lagstiftningen. Det här är ett arbete som jag och SSG hjälper flera stora industrianläggningar med att identifiera och dokumentera vilka lagkrav som de behöver arbeta mot. En kund som jag arbetar med nu är i en fas där de bygger upp sin verksamhet, de bygger nya lokaler med nya maskiner. Då är det inte alltid så uppenbart som elansvarig att veta vad det är som man ska börja arbeta med. Och det är svårt att skapa en underhållsrutin för något som inte finns eller att skapa en ansvarsorganisation när organisationen inte är satt, då behöver du arbeta utifrån att det är som ett projekt. Men den här verksamheten är tidigt ute och arbetar proaktivt med elsäkerhetsfrågorna. Det är både intressant och roligt att få följa med på resan som de gör, både när det kommer till elsäkerhetsfrågor och verksamheten i sin helhet, säger Patrik.


Bild: Patrik Lund, Senior Advisor på SSG.

Hjälper dig med att skapa en grund inom elsäkerhetsarbetet

Genom tillsynskontroller identifierar Elsäkerhetsverket om det finns brister utifrån lagkraven i innehavarens hantering av elanläggningen. Det kan handla om en säkerhetsbrist i själva anläggningen eller att innehavarens sätt att arbeta med anläggningen inte uppnår kraven. Som elansvarig behöver du kunna tolka lagstiftningen, men det är inte alltid självklart hur du ska tolka lagtexten.

– Jag har själv suttit i den här situationen som elansvarig på en industrianläggning, det blir väldigt stora frågor som du behöver vara ansvarig och ta fram lösningar för. Vad är en säker elanläggning? Den frågan kan du besvara på tusen olika sätt, det beror på vad du eller någon annan tycker är en säker elanläggning. Det är där SSG:s samverkan, standarder och tjänster kommer in, vi hjälper dig med att skapa en grund inom elsäkerhetsarbetet som du kan bygga vidare ifrån. Vad är best practice? Saknar vi något för att kunna möta lagstiftningen? Det här är något som jag arbetar med under stora delar av dagen, säger Patrik.

Arbetar för ökad kännedom inom ledningsgrupper

Har du själv inte arbetat som elansvarig tidigare så kan det vara svårt att förstå vilket arbete och ansvar som vilar på den elansvarige. Det kräver mycket för att verksamheten ska nå en bra nivå av elsäkerhet. Här ser Patrik ett värde för ledningsgrupper att sätta sig in i hur omfattande elsäkerhetsarbetet verkligen är.

– Oftast så sitter elchefen och har en ganska otydlig roll där du bland annat ska se till att anläggningen, medarbetare och entreprenörer följer lagkraven. Men det är inte alltid så självklart hur du ska gå till väga i det arbetet. Du kommer behöva stöttning internt i organisation och även ta hjälp utifrån, säger Patrik.

– Förutom det jag nämnt tidigare så kan vi även hjälpta till med rådgivning och utbildning. Vi jobbar bland annat med ledningsgrupper och går igenom: hur deras organisation ser ut, var och hur de arbetar, vart de sköter elanläggningen någonstans. Det är ett arbete som vi behöver göra över ett par år. Vi arbetar tillsammans och bidrar med rådgivningstillfällen, sedan har vi informationsmöten med ledningsgruppen och förankrar den elansvariges roll. Sedan utbildar vi chefer och elektriker inom den företagets organisation – för att förankra elsäkerhetsarbetet. Allt eftersom så bygger vi tillsammans upp en elsäkerhetskultur och arbetssätt inom svensk industri. Att jag får möjligheten att se utvecklingen inom hela den svenska industrin, att jag kan följa med på deras resa och se hur de växer in i sina roller, det kan jag inte beskriva på något annat sätt än en förmån, säger Patrik avslutande.

Brinner du också för elsäkerhet?

 På Jobba på SSG hittar du en annons för rollen som Rådgivare inom Elsäkerhet och elansvar. Vänta inte, gå in och sök idag!

Vill du ha nyheter direkt i din mailkorg?

Prenumerera på SSG News

 

Se även