Standard Solutions Group

Under januari 2021 har sju uppdateringar gjorts bland SSG Standarder.

SSG 1006 – Färger för korrosionsskydd av metalliska material – fabrikatförteckning

SSG 1006 redovisar fabrikat och färgprodukter som uppfyller SSG:s kvalitetskrav enligt de provnings- och utvärderingsnormer som anges i SSG 1100

SSG 1281 – Akustiska och visuella varningssignaler

SSG 1281 beskriver de vanligast förekommande akustiska och visuella varningssignalerna. Standarden beskriver även vilka åtgärder de är förknippade med och ger exempel på tillämpning. Beskrivningarna gällande färganvisningar och ljussignaler överensstämmer med avsnittet om skyltar och signaler i AFS 2020:1 – Arbetsplatsens utformning. Standarden innehåller också anvisningar för brandlarm.

SSG 1484 Bandtransportörer – fasta

SSG 1484 ger anvisningar för anbudsinfordran och beställning av fast monterade bandtransportörer. Standarden används vid funktionsupphandling med vissa avgränsningar gällande ingående komponenter för att antalet artiklar hos en beställare ska kunna minimeras. Vidare ges anvisningar gällande dimensionering, standard för utförande och materialval.

SSG 2112 – Riskidentifiering för införande av ny kemisk produkt

SSG 2112 är en redigerbar checklista som används för att identifiera risker vid införande av ny kemisk produkt på ett arbetsställe. En av nyheterna med denna utgåva är att den även finns på engelska, SSG 2112E.

SSG 6551 – Räcken av stålrör och rostfria stålrör – utförande

SSG 6551 ger anvisningar om konstruktion av fasta och löstagbara räcken av stålrör och rostfria stålrör för bjälklag och trappor i industribyggnader. Standarden används även som underlag vid projektering och upphandling för att berörda på ett tidigt skede ska få information om vilka förutsättningar som råder. Observera att trappor i anslutning till processutrustning även omfattas av maskindirektivet.

SSG 6555 – Trappor av stål – utförande

SSG 6555 ger anvisningar om konstruktion av ståltrappor i industribyggnader med lutningsvinklar från 37,2° till 60,6°, som är avsedda att anslutas mot betongbjälklag, gångbanor och serviceplan av stål. Standarden används som underlag vid projektering och upphandling för att berörda på ett tidigt skede ska få information om vilka förutsättningar som råder. Standarden används även som konstruktionsanvisning.

SSG 6560Serviceplan och gångbanor av stål – utförande

SSG 6560 ger anvisningar om konstruktion av serviceplan och gångbanor av stål i industribyggnader. Standarden används som underlag vid projektering och upphandling för att berörda i ett tidigt skede ska få information om vilka förutsättningar som råder. Standarden används även som konstruktionsanvisning.

Vill du få kontinuerliga uppdateringar om SSG Standarder? Prenumerera då på Nyheter om standarder.

Prenumera idag!