Standard Solutions Group

Nu är årets arbetsgrupp 2020 utsedd. Den här gången gick vinsten till arbetsgruppen AGB24 som arbetat med SSGs standarder för plattformar, trappor och räcken.

SSGs arbetsgrupper består av representanter från olika företag och organisationer som delar med sig av sin kunskap, sin tid och sitt engagemang i arbetet med att ta fram nya standarder. En av dessa grupper röstas sedan fram som ”Årets arbetsgrupp”, och vinnaren för 2020 blev arbetsgruppen AGB24 som på uppdrag av SSGs byggkommitté arbetat med standarderna för plattformar (SSG 6560), trappor (SSG 6555) och räcken (SSG 6551).

Möjlighet att påverka

Tomas Backlund från AFRY är en av deltagarna i årets arbetsgrupp. Till vardags arbetar han med olika industriprojekt, såväl inom Sverige som utomlands. I sitt arbete använder han ofta just de standarder som arbetsgruppen arbetat med och har lärt sig dem utan och innan. "Det är nästan ännu roligare att använda standarderna nu när man fått vara med och forma dem, jag hoppas att standarderna ska uppmärksammas av fler och att de blir effektiva verktyg i projekt," säger Tomas Backlund. Han hoppas att arbetsgruppens arbete gjort standarderna tydligare, enklare och att de som använder dem ska känna att standarderna hänger med i tiden.

Givande att delta

Att vara med i en av SSGs arbetsgrupper innebär inte bara att man får en möjlighet att påverka de standarder som tas fram. Som deltagare får man även möjlighet att träffa andra personer som brinner för det aktuella ämnet, men som kanske arbetar inom andra områden och har andra infallsvinklar. "Jag har lärt mig av de andra i gruppen, diskuterat och fått en annan syn på saker från personer med lite annan bakgrund. Jag kanske är mer teoretisk, medan någon som kommer från exempelvis tillverkarsidan kan ha en lite mer praktisk syn på saker," säger Tomas Backlund.

Arbetsgrupperna – motorn i standardarbetet

SSGs standardiseringsprocess innebär att de olika kommittéerna står för idéer, planering och fastställande av standarder, och arbetsgrupperna står för själva framtagandet. Ofta är någon kommittémedlem med i arbetsgrupperna, men inte alltid. "I den här arbetsgruppen sitter ingen av deltagarna i kommittén, det är ett bra sätt att sprida standarderna och få in ännu mer kompetens i standardarbetet," säger Sara Vedin som är kommittéprocessledare för SSGs byggkommitté och den som lett arbetsgruppens arbete. "Att vara med i en arbetsgrupp är ett bra sätt att utöka sitt kontaktnät. Du får både den tillfälliga kontakten som gör att du kan utbyta erfarenheter under arbetets gång och efter att arbetet avslutats. Du träffar personer som du inte skulle komma i kontakt med annars. Det ger mycket energi att samla människor som är väldigt intresserade av samma ämne," berättar Sara Vedin.

Varför vann den här arbetsgruppen?

"I den här arbetsgruppen har man verkligen lyssnat på varandra och haft stor respekt för varandras olika infallsvinklar. De har också fokuserat på att hitta rätt nivå på de krav som ställs i standarden, så att lösningarna blir tillräckligt bra men inte överdimensionerade, vilket är mer kostnadseffektivt. Gruppen har tittat ingående på de olika detaljlösningarna i standarderna och plockat bort sådant som inte längre används och lagt till nya lösningar. Det är ett gediget jobb som gjorts, vilket har resulterat i att tre av våra mest använda byggstandarder nu är enklare att följa och harmonierar med varandra," avslutar Sara Vedin.