Standard Solutions Group

Vid Järnvägsforum Norr 2024 den 18 och 19 april samlades flertalet makthavare inom järnvägsområdet i Sundsvall. SSG Standard Solutions Groups vd Pål Bakken var inbjuden för att dela med sig av sin syn på den industriboom som just nu sker i norra Sverige och hur det påverkar behoven av en väl fungerande infrastruktur.

– Det här är frågor som är jätteviktiga för många av SSGs kunder, och därmed är det viktiga frågor även för oss. Jag är glad över att SSG blir inbjudna till den här typen av forum för att ge vår syn på vikten av en fungerade infrastruktur för oss och våra kunder, säger Pål.

Kortare restider och ökad kapacitet – vad skulle utbyggd järnväg betyda för näringslivet? Det var frågan som ställdes till Pål Bakken, vd SSG, Magnus Svensson, inköps- och logistikdirektör SCA och Karin Johnson, vd RISE Processum AB. De kunde alla vittna om de brister gällande både kapacitet och punktlighet som finns hos den svenska järnvägen idag.

– Det är många entreprenörer ute på vägarna i dag som behöver ta sig till norra Sverige och de industrier som satsar här. Det finns ett stort behov av snabbare och säkrare transportalternativ, sa Pål Bakken.

På plats på Järnvägsforum Norr fanns deltagare från hela Sverige, men också från våra grannländer Finland och Norge där flera av SSGs kunder också finns och verkar.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson deltog i forumet för att presentera hur Sverige ska klara av att bygga en stark, robust och kapacitetsstark infrastruktur och vad som kommer att krävas för att lyckas med det.

– Det här är viktigt för vårt näringsliv idag och det kommer att vara viktigt även i framtiden. Järnvägen har en central funktion för arbetspendling och godstrafik och är en förutsättning för tillväxt. Det ser vi också när det inte fungerar, till exempel med det stora avbrott som var på Malmbanan och vad det innebär för näringslivet, sa ministern i sitt anförande.