Standard Solutions Group

Moa Ylvén, EHS-chef på Gränges.

 

SSGs Säkerhetskonferens är inte bara ett tillfälle att få lyssna till intressanta föredrag kring arbetsmiljö, det är också ett utmärkt tillfälle att nätverka och utbyta erfarenheter med andra. 

Moa Ylvén är EHS-chef på Gränges och har besökt konferensen under flera år.   

- Det ger inspiration och motivation att fortsätta att driva arbetsmiljöarbetet. Jag brukar få med mig ny energi och nya tankar och idéer, säger hon. 

 

Säkerhetskonferensen som hålls årligen är en mötesplats för alla som värnar om en trygg och hållbar arbetsplats. Här lyfts aktuella trender och ämnen och inspirerande föredrag för att driva arbetsmiljöarbetet framåt. 

- Jag ser SSG som en stark aktör som bidrar till säkerhetsarbetet inom industrin. Vi har många gemensamma utmaningar och säkerhetsområdet är bra på det sättet, där finns inga hemligheter. Kan man hjälpa ett annat företag att förhindra skador och dödsfall så vill man så klart göra det, säger Moa Ylvén. 

Under temat trygghet präglas den första dagen av flera spännande föredrag varvat med exempel från verkligheten. Dag två hålls en workshop där deltagarna tas med på en inspirerande digital resa där de får uppleva teknik och artificiell intelligens i framkant med fokus på säkerhet. 

- Det har varit intressanta ämnen som legat i tiden varje år, jag har känt att det är en slags kvalitetssäkring att SSG är arrangör, säger Moa Ylvén. 

Moa tycker att konferensen är relevant för alla som har ett arbetsmiljöansvar. Möjligheten att knyta nya kontakter och diskutera frågor som många bolag brottas med idag ser hon som stora fördelar. Till årets konferens får hon sällskap av fler kollegor från Gränges.  

- I år följer vår produktionsdirektör och vår underhållschef med mig. Jag är så himla glad över det, de kan påverka mycket ute i organisationen där det stora arbetsmiljöarbetet utförs så det känns jättekul.  

 

Relaterat innehåll: