Standard Solutions Group

Markus Sjöholm

Markus Sjöholm, Produktchef för SSG On site.

Kommunikationsappen SSG On site från SSG Standard Solutions Group används i dag av fler än 125 industrianläggningar i flera länder och användandet av appen ökar kraftigt. Bara under perioden december till april i år ökade antalet besök i appen från cirka 68 000 till 171 000 i månaden.

- Det är så oerhört kul och glädjande att se framdriften i det vi gör. Utöver att vi kan se att användandet ökar statistikmässigt så har vi dagligen dialoger med både anläggningar och slutanvändare av appen som ger mycket beröm men också idéer och förbättringsförslag som vi kan ta vidare, säger Markus Sjöholm, Produktchef för SSG On site.

Appen SSG On site har funnits sedan 2018 och nyttjas inom en rad olika branscher, exempelvis gruvindustri, papper- och massaindustri, energi, läkemedel och livsmedel. Förutom att appen generellt används mer så ser vi också att de nya modulerna för digitala arbetstillstånd samt bemanning och personalliggare också lockar många användare.

Tjänsten innehåller bland annat säkerhetsinformation, nyheter, kartor, larmnummer och kontakter. Viktig information som en anställd, entreprenör eller besökare på en industrianläggning behöver veta för att känna sig trygg och säker.

Samlar viktig information

Anläggningar kan via appen snabbt nå ut med relevant information till alla som vistas på anläggningen och samla allting på en plats och på så sätt minska behovet av tryckt information. Att som anläggning kunna nå ut och kommunicera till externa parter är ett grundläggande behov som ofta är utmanande idag.

- Allt handlar om användarvänlighet och enkelhet, det är av högsta fokus för oss. Vi brukar prata om att SSG On site handlar om att man hittar all relevant information på ett och samma ställe och stöttar en individ under ett arbetspass, dag som natt – och det är själva kärnan för vad vi vill bidrar med via SSG On site, säger Markus Sjöholm.

I appen finns också funktionen Workflow som gör det möjligt att digitalisera flödet för hantering av arbetstillstånd, tillstånd, lokala intyg och checklistor som en anläggning hanterar vid riskfyllda arbeten.

Ny funktion lanserad

En efterlängtad nyhet i tjänsten är funktionen Project Staffing som bland annat erbjuder en elektronisk personalliggare och skapar överblick över pågående, avslutade och planerade projekt. Det får även positiva effekter för de entreprenörsföretag och deras anställda som ska vara en del av projektet.

- Det handlar återigen om att samla all relevant information på samma plats. Eftersom utföraren och entreprenören redan ges tillgång till grundläggande information, säkerhetsinformation, nyheter, digitala arbetstillstånd så var det logiskt att de även ska kunna checka in och ut, allmänt eller kopplat mot ett bygganläggningsprojekt och således en personalliggare. Allt för att underlätta i vardagen, säger Markus Sjöholm.

Relaterat innehåll: