Standard Solutions Group

Den mänskliga faktorn ska inte ses som den svagaste länken, utan som nyckeln till framgång. Jim Wallenberg, Senior Advisor på SSG, ger sina tips på vad du kan tänka på i din verksamhet för att skapa beteendeförändringar inom industrin.

Många branscher, inte minst industriella verksamheter omgärdas av omfattande regelverk och krav gällande hälsa och säkerhet. Att säkerställa lagefterlevnad inom dessa verksamheter innebär ofta ett stort arbete med flera tuffa utmaningar. Men den stora utmaningen ligger dock inte i att uppfylla alla dessa regler på pappret utan snarare att få det att fungera i praktiken. Alltså att införliva reglernas syfte med en trygg, säker, välmående och inkluderande arbetsmiljö. Det här kräver i sin tur att vi först landar i att det är människor vi leder. Inte verksamheter, organisationer, avdelningar eller projekt utan människor. Och i det här krävs mer kompetens i mänskligt beteende och kommunikation än vad många ännu insett.

Ett förebyggande arbete och förhållningssätt

Dessutom behövs ett helhetsperspektiv, där avvikelser och problem inte ses som isolerade incidenter och bekymmer utan som både orsaker och symptom i det större system som verksamheten utgör. Här har vi god hjälp av Människa-Teknik-Organisation(MTO), särskilt i komplexa och säkerhetskritiska miljöer. Inte bara som metod för orsaksutredning vilket det historiskt primärt används som, utan framför allt som ett förebyggande arbete och förhållningssätt.

Hur vi motiveras och fungerar

Tekniken har vi ofta rätt god koll på och till viss del även det organisatoriska. Men den mänskliga och mellanmänskliga aspekten får inte alltid det fokus som behövs.

Men med hjälp av M:et i MTO kan vi lyfta fram, tydliggöra och konkretisera det mänskliga och kulturen. För kulturen i en organisation sitter inte i väggarna, den sitter medarbetarna. I våra attityder, synsätt, värderingar och beteenden. Och för att framgångsrikt förändra och forma kulturen är det viktigt att vi har goda kunskaper och lämpliga verktyg. Här kommer Organizational Behavior Management(OBM) in i bilden, som kan hjälpa med just detta. Inte bara att observera och analysera de mänskliga faktorerna, utan också förändra de konkreta beteendena. För eftersom vi människor inte är några digitala maskiner, utan snarare självmedvetna individer räcker det sällan med att ge en simpel logisk instruktion.

Vi behöver sätta det mänskliga i fokus och förstå hur vi och vår motivation fungerar. För om vi inte är motiverade spelar det ingen större roll hur mycket vi instruerar, skyltar och uppmanar. Men när vi trivs, mår bra, känner oss delaktiga, bekräftade och motiverade kan vi i princip ta oss an vad som helst.Jim Wallenberg, Senior Advisor på SSG

Jim Wallenberg, Senior Advisor på SSG

Jag har jobbat inom industrin i över 20 år som elektriker, projektledare, chef, coach, utbildare och rådgivare. Det här har gett mig en bred erfarenhet i flera aspekter, inte minst inom säkerhet och kultur. Jag brinner nu för att – utifrån mina erfarenheter och därutöver anskaffade kompetenser inom organisationsutveckling – hjälpa andra verksamheter i deras utmaningar och arbete för en välfungerande, högpresterande, välmående och säker arbetsmiljö. Där den mänskliga faktorn inte ses som den svagaste länken, utan som nyckeln till framgång.