Standard Solutions Group

Intresset är stort för årets konferens som arrangeras på uppskattade Nova Park i Knivsta mellan den 23–24 november. Det är många som redan säkrat sin plats till årets SSG Elansvarsträff och efterfrågan att få delta är fortsatt högt enligt Patrik Lund, Senior Advisor på SSG.

Tester, utvärderingar och val av elmateriel – Spännande diskussioner väntar deltagarna

Utöver möjligheten att lyssna på högaktuella föreläsningar, kommer tekniska meddelanden med information och inspiration från aktuella händelser redovisas. Energieffektivisering och leveransproblem av elmateriel är andra ämnen som kommer att belysas och säkert diskuteras livligt mellan deltagarna och föreläsarna under pauser och mingel.

– Batteriladdning och säkerhet vid arbete på batterier är högaktuellt och vi kommer att få se resultat och utvärdering av kortslutningsprov, säger Patrik.

Elsäkerhetsverket är givetvis på plats för att ge bakgrundsinformation till de senaste föreskrifterna som innehåller bestämmelser om hur en starkströmsanläggning ska vara utförda, skyltning av starkströmsanläggningar samt innehavarens kontroll av starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar (Elsäkerhetsverket.se). Föreskrifterna börjar gälla den 1 december 2022 vilket gör det högaktuellt att prata om, därför kopplar det perfekt in i konferensens tema som är Elanläggning.

Resumé av arbetet under 2022

SSG har tagit fram SSG 4502 Handbok för Elanläggningsansvarig som kommer presenteras under årets träff.

– SSG har idag kompletta standarder och verktyg som är riktade till den som är elansvarig i en industrimiljö. Under året har vi arbetat och tagit fram material som är djupt förankrat i Elkommittén och arbetsgrupper men också i våra nätverk. Det tillsammans i vårt gemensamma engagemang och arbete som vi skapat Handbok för Elanläggningsansvarig, den kommer vara till otrolig nytta, säger Patrik.

Viktiga möten som sker under konferensen

Under konferensen så kommer det vara intressanta föreläsningar som berör bland annat självledarskap, batteriladdning och säkerhet vid arbete på batterier, men även konkreta tips och råd som industrin har användning av. Utöver det här så finns en till aspekt som Patrik och många tidigare deltagare berättat är en stor anledning till att så många vill vara med på SSG Elansvarsträff.

– Jag sa det efter förra årets konferens, men det är väl värt att poängtera igen: En av de viktigaste sakerna som sker under SSG Elansvarsträff, är att kollegor i branschen får en möjlighet att träffas och prata med varandra. Både få en inblick i vad som händer och är på gång, men även eventuella utmaningar. Att lyssna och ta in vad deltagarna säger är viktigt och det är fantastiskt att få höra sorlet som uppstår under de många mingelstunderna och pauserna, säger Patrik.

Nutid, framtid och utveckling i branschen

Ett ämne som man även kommer gå in på under konferensen är situationen som vi befinner oss i just nu inom svensk industri. Det går inte att undgå att vi står inför stora utmaningar inom svensk industrin. Dröjande leveranser, osäkra offerter och skjutande elpriser. Hur påverkar det här vårt arbete, säkerheten på elanläggningen och verksamheten i stort? Det är några frågor som vi vill lyfta under konferensen. Svenska Kraftnät är inbjudna till SSG Elansvarsträff, för att ge oss en bild av Sveriges elförsörjning.

Rityta 2.png

Självledarskap i fokus när årets inspirationstalare föreläser

I år gästas vi av Marie Ryd, en uppskattad talare inom neuroledarskap. I föreläsningen kommer Marie på ett förenklat och roligt sätt beskriva senaste forskningen om hjärnans kognitiva maskineri enligt hennes ’tallriksmodell’. Du kommer få receptet på hur du kan tillgodose din hjärna med rätt ingredienser för att förbättra ditt ledarskap. Marie kommer också visa exempel från verkligheten, och ge dig grunderna i hur du bäst förvaltar den här kunskapen när du leder och fattar beslut om dig själv.

Säkra din plats du med!

SSG Elansvarsträff är ett uppskattat forum där verksamma inom el och elsäkerhet får möjlighet att träffas. Här får du konkreta tips och råd för hur du tar ditt elsäkerhetsarbete vidare på hemmaplan. Så säkra din plats medan du har chansen, det här blir något som du sent kommer glömma.

Anmäl dig idag! 

Källor

Elsäkerhetsverket.se, 2022. ELSÄK-FS 2022:1, ELSÄK-FS 2022:2, ELSÄK-FS 2022:3. Utgivare: Karin Sjöberg. Tillgänglig på: https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/lag-och-ratt/foreskrifter/

Relaterat innehåll