Standard Solutions Group


Att hänga med i trender, vara aktuell och hela tiden försöka förbättra är något som vi på SSG ständigt strävar efter. Vår innovationsavdelning gör nu en satsning för att arbeta ännu mer inom området.
 

På SSG har vi en innovationsavdelning som arbetar med att inspirera medarbetarna till att tänka och använda sig mer av innovation i vardagen.  Samt att försöka fånga tankar och idéer från kunder och användare i våra olika tjänster. För att sedan se om det kan vara början till nya lösningar som skapar värde. 

Som ett led i detta bjöd de i början av juni bjöd in alla medarbetare till en rad olika workshops för att spåna kring just idéer och annat som kan vara spännande att ta vidare framåt. Samt inspirera till goda exempel. Vi gästades även av Lars Persson Skandevall, VD på Bron Innovation i Sundsvall, på ett av våra måndagsmöten som berättade mer om hur dom arbetar med innovation.  

Bron Innovation arbetar tillsammans med omkring 100-medlemsföretag i Sundsvallsregionen, med fokus på samverkan kring kompetens och digital innovation. Deras målbild är att regionen ska växa och utvecklas. Att fler ska vilja bo och verka här, att fler smarta idéer ska födas och att fler företag ska kunna skapa fler tjänster som gör att vi får en hållbar utveckling. De arbetar också med flera olika innovationsprojekt. Lars berättade bland annat om hur de arbetat med hackathon för ungdomar där de fått dela med sig av sina tankar kring urbanisering, genom att bygga hur de ser på framtiden i spelet Minecraft. 

Lars Persson Skandevall berättar om innovation på ett måndagsmöte

Foto: Lars Persson Skandevall, Bron Innovation, pratar om innovation på ett måndagsmöte.

- Vi blir inte en framgångsrik organisation, region eller annat om vi inte innoverar. För att lyckas med innovation måste man samla olikheter och hänga med dom där man minst anar det. Vi har samlat ungdomar, studenter, forskare och personer som tänker ”outside the box”. Sedan handlar det om att sätta tankarna och idéerna som uppstår i en process, ett sammanhang och en miljö. För att sedan processleda och göra det spännande. Likhet föder inte innovation, olika föder innovation, berättade Lars Persson Skandevall.  

Innovationsavdelningen på SSG arbetar utifrån en process som bygger på fyra olika steg; AHA, OCH, MEN och WOW. Där AHA-steget handlar om att fånga in idéer genom bland annat workshops, innovationsdagar och en idésoffa. Där medarbetare kan sätta sig ner tillsammans och diskutera olika utmaningar eller tankar som man vill lyfta för att sedan samla alla idéer som kommer fram i en ”idébank”. Sedan följer OCH-fasen där medarbetarna får bygga vidare på sina idéer med den kunskap och insikter som de sitter på. 

- När det sedan har gått en tid så utvärderar vi idéerna i vår ”Men”-fas och de som känns riktigt intressanta tar vi vidare till vår ”WOW-fas”, den innebär att vi accelererar dem i vår affärsutveckling. Då tittar vi på potentialen i idén i flera olika delar utifrån ett större perspektiv. Så som koncept, kundbehov, marknad, konkurrenter, omvärldsfaktorer m.m, säger Nina Hammarberg, Innovation Manager på SSG. 

Många bra idéer har växt fram under åren och ett bra exempel är senaste innovationen Skillnation, en tjänst som kom till utifrån att det fanns ett behov att samla kompetenser och behörigheter på ett och samma ställe. En idé som föddes via innovationsprocessen och arbetades fram under några år för att sedan lanseras i april 2023. Nu finns tid och möjlighet att börja arbeta övergripande med innovation i bolaget ordentligt igen, för att hitta nästa nya innovation att utveckla vidare. 

- Vi kommer nu att jobba hårt med att få in nya idéer som förhoppningsvis kan bli framtida guldkorn. Vi står även i startgroparna att skapa upp ett fysiskt innovationslab där vi kommer utforska nya tekniker, spel och idéer. Det kommer ge oss ny kunskap och nya insikter vilket kan ha bäring på våra tjänster och ge både inspiration och motivation till våra medarbetare. Vi tror på att göra det kul, för det är i det roliga vi hittar nya tankebanor, avslutar Nina Hammarberg.