Standard Solutions Group

SSGs Ytskyddskommitté träffades för att göra ett besök hos LKAB i Kiruna. Något som resulterade i många spännande diskussioner, mer information om de satsningar som görs för ett grönare stål samt ett fascinerande besök i verket där järnpellets tillverkas.  

Efter många möten på distans var det äntligen dags för SSGs Ytskyddskommitté att ses och göra ett studiebesök hos LKAB i Kiruna. Ett fascinerande besök till en 4km lång, 200m bred och upp till 2km djup malmkropp. Med hela 50 mil bilväg i gruvan och järnmalm motsvarande fyra Eiffeltorn som bryts varje dag i Kiruna. 

- Vi brukar göra sådana här besök en gång per år inom kommittén, det är ett bra sätt att inspireras men framförallt att ta del av andras utmaningar inom området. Den här gången var det extra roligt eftersom att vi inte har kunnat ses på riktigt under så lång tid på grund av pandemin, säger Sara Vedin kommittéprocessledare på SSG. 

Under besöket hos LKAB fick kommittén också höra mer om det pågående arbetet med att byta ut olja och kol till vätgas, gå från pellets till järnsvamp samtidigt som kunderna ställer om från masugn till elektrisk ljusbågsugn. Som allt är delar av LKABs satsning på ett grönare stål.  

Bild: Två kommittémedlemmar, Mats Nordin och Nils-Erik Strömbäck.

kombination med besöket hos LKAB hölls även Ytskyddskommitténs vårmöte. En av punkterna som diskuterades under mötet var en ny guide som är riktad mot underhållspersonal, mer specifikt hur man ska veta att det är dags för underhållsmålning. Idén till guiden växte fram redan under våren 2020 när ytskyddskommittén och driftsäkerhet- och effektivitetskommittén träffades för att diskutera gemensamma problem och utmaningar.  

Om SSGs Ytskyddskommitté 

SSGs ytskyddskommitté, som startades 1974, arbetar med SSGs standard inom ytskydd. Kommittén bevakar och arbetar för att sprida erfarenheter inom ytskyddsområdet, och arbetar kontinuerligt med att hålla dokumentationen uppdaterad samtidigt som nya standarder och hjälpmedel utvecklas inom området. SSGs ytskyddsstandard bygger på kunskap och väl beprövad erfarenhet inom branschen.  

Läs mer om SSGs Ytskydskommitté här. 

Se alla SSGs kommittéer här.

Se även