Standard Solutions Group

SSG Standard Solutions Group stod som värd när KVIST, Kvinnor i Skogsindustrin, äntligen kunde genomföra det första fysiska vårmötet sedan pandemin. Innovativa möten, nätverkande och ett bruksbesök hos SCA Östrand stod på agendan.

Mellan den 26-27 april var det dags för KVIST vårmöte där SSG stod som värd och ett 30-tal medlemmar träffades för att nätverka och lyssna till inspirerande föredrag. Dagen inleddes med Mats Jakobsson, VD på SSG Standard Solutions Group, som berättade om SSGs utveckling med fokus på gemensamma SSG Standarder till dagens satsningar på IT-lösningar och en kostym av 90 anställda, varav en tredjedel idag är IT-kompetens. SSG har genom åren standardiserat industrins områden projekt, inköp, förråd, underhåll, produktion och säkerhet.

Mats berättade också om pågående projekt t.ex. flera innovativa initiativ tillsammans med industrin, ett av dessa är inom det digitala säkerhetskonceptet SSG Safety, där bl.a. SSG Entre och SSG On site ingår, projektet Framtidens standarder och den nya plattformen, Industriportalen. Målet är att samla entreprenörers kompetens och komma bort ifrån”Excel-listor” i samband med storstopp hos kunder.

- Det var fantastiskt kul att äntligen kunna ses efter så lång tid, och roligt att SSG fick vara en värd, lyssna till spännande föredrag och inte minst göra ett fysiskt studiebesök. KVIST är en viktig förening och det är fint att vi kan träffas och inspirera varandra. Det blev bra uppslutning och spännande samtal, säger Lena Modin, Key Account Manager på SSG och styrelsemedlem i KVIST ideella förening.

Dagen innehöll fler inspirerande föredrag där Kristina Elg Christoffersson, CTO på Renewcell, berättade om vad som är på gång hos dem. Där PM4 en gång stod hos SCA Ortviken byggs just nu en produktionsanläggning för deras nya egna varumärke, Circulose, dissolvingmassa baserat på 100% textilavfall. Pirkko Westin och Lillemor de Waal från greentech-bolaget Cinis Fertilizer presenterade företagets vision att ”Möjliggöra hållbart jordbruk”. Företaget har som målsättning att producera världens mest miljövänliga mineralgödsel genom innovativ upcycling. Dagen avslutades med ett bruksbesök hos SCA Massa Östrand.

Gruppbild KVIST besöker SSG för vårmöteBild: Deltagare från KVIST som besökte SSG för vårmöte mellan den 26-27 april.

Om KVIST
KVIST, Kvinnor i Skogsindustrin, är en ideell förening som har som mål att öka kunskapen om och intresset för skogsindustrin som arbetsplats. Sedan starten 1993 har föreningen växt och består idag av 130 medlemmar från hela landet med erfarenheter som spänner över många skogsindustriella områden. Föreningens ambition är att göra branschen mer eftertraktad och synlig genom att lyfta fram de aktiva kvinnliga förebilderna för att stödja, uppmuntra och inspirera nästa generation kvinnor. Läs mer här.

Se även