Standard Solutions Group

På söndag den 28 april vill vi på SSG uppmärksamma den årliga Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Syftet med dagen är att globalt främja förebyggandet av arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.

Var och en av oss är ansvariga för att förhindra dödsfall och skador på jobbet. Vi på SSG har detta som ett av våra främsta mål – självklart ska alla komma hem oskadda och vid god hälsa efter arbetsdagens slut.

– Världsdagen för säkerhet och hälsa är en viktig dag för att påminna oss om att varje åtgärd som görs för att förebygga olyckor och sjukdomar är ett steg mot en mer hållbar och välmående arbetsmiljö för alla, varje dag, hela året, säger Ida Karlsson, arbetsmiljörådgivare på SSG.

Ida KarlssonIda Karlsson, Arbetsmiljörådgivare på SSG

Det här är ett ständigt pågående arbete som vi hela tiden måste påminna oss om. Siffror från Arbetsmiljöverket visar att 63 personer omkom i arbetsrelaterade olyckor under 2023. Inledningen av 2024 ser tyvärr inte bättre ut då vi redan nu är uppe i 16 personer som kommer saknas av familj, vänner och kollegor.

Vi på SSG fortsätter att skapa förutsättningar för säkrare arbetsplatser på söndag och alla andra dagar på året. Vi hoppas att ni är med oss på resan mot tryggare arbetsplatser och en god arbetsmiljö.