Standard Solutions Group

SSG Elansvarsträff samlar nära 100 personer varje år för nyheter, erfarenhetsutbyte och nätverkande inom elsäkerhetsområdet. Träffen har arrangerats årligen sedan 1999 och löper över en och en halv dag. SSG Elansvarsträff är ett uppskattat forum i branschen där verksamma inom el och elsäkerhet får möjlighet att träffas, få konkreta tips och råd för att ta sitt arbete vidare. 

Datum: 26-28 november 2024
Plats: Nova park, Knivsta
För vem: Deltagarna är verksamma inom inom el och elsäkerhet

Start: 26 november 21:00
Slut: 28 november
Plats: Nova park, Knivsta