Standard Solutions Group

Processen med att utfärda arbetstillstånd för riskfyllda moment sker idag ofta manuellt, på papper eller delvis digitalt. Det upplevs av många som komplicerat, tidskrävande och tappar allt för ofta sitt viktiga syfte.

I webbinariet kommer Ida Karlsson och Caroline Löwenhielm prata om varför arbetstillstånd måste utfärdas, vikten av en fungerande rutin och hur du kommer igång med arbetet mot en digital tillståndsprocess. 

Webbinariet kommer att täcka:

  • Kraven enligt lagstiftning
  • Utmaningarna som många kunder upplever
  • 3 steg för att påbörja ditt förändringsarbete

Säkra din plats

Talare

Ida Karlsson
Arbetsmiljörådgivare på SSG

Caroline Löwenhielm
Account Manager på SSG

 

Datum: 21 maj
Tid: 12:00–12:30
Plats: Digitalt (via Microsoft Teams)