SSG Supplier

Skapar en effektivare industri genom automatiserad leverantörsbedömning.

Kontakta oss!

Registrera ditt företag som leverantör för SSG Supplier

SSG Supplier är en digital tjänst för automatiserad leverantörsbedömning som gör att du kan lägga din tid på annat. SSG Supplier ser automatiskt till att dina leverantörer eller entreprenörer uppfyller dina förinställda leverantörskrav för att få leverera eller utföra arbete, till exempel inom kvalitet, miljö eller ekonomi.

Leverantörerna lämnar sina uppgifter en gång via ett webbgränssnitt och du som inköpare behöver bara gå till en plats för att granska dem. Vilket resultera i – Att beställare och leverantörer kommer närmare varandra, minskad administration så väl som en effektivare industri.

Tjänsten är en del i konceptet SSG Safety, en helhetslösning som ger industrin rätt förutsättningar att bli en tryggare arbetsplats, för egna anställda och de som besöker anläggningen. För att alla ska komma hem oskadda när arbetsdagen är slut!  

Registrera ditt företag som leverantör för SSG Supplier

SSG Supplier är en tjänst för leverantörsbedömning

Leverantörsutvärdering och leverantörsportal i ett

SSG Supplier är en leverantörsportal där beställare går in och granskar data som leverantörer har lämnat. Leverantören loggar in och lämnar uppgifter och dokument, som kompletteras genom externa informationskällor. Utifrån beställarens förinställda krav filtreras godkända leverantörer fram och du slipper manuellt granska alla uppgifter. Beställaren kan även hitta alternativa leverantörer om det skulle önskas. Leverantören eller entreprenadföretaget kan i sin tur se vilka krav som en anläggning eller inköpare ställer för att vara godkänd. De som uppfyller kraven kommer att visas som godkända leverantörer direkt i tjänstens gränssnitt.

SSG Supplier är dessutom ihopkopplad med SSGs tjänst för tillträdeskontroll, SSG Access. Det innebär att du som anläggningsägare kan kravställa både att företaget uppfyller era krav för att få arbeta och att entreprenören har rätt kunskaper för att få komma in.

Är du intresserad av SSG Supplier? Kontakta oss

 

Förenklar för både beställare och leverantörer

SSG Supplier förenklar för alla. Som beställare har du en plats att hålla koll på dina leverantörer med uppgifter som alltid är uppdaterade, och för dig som leverantör behöver du bara lägga in dina uppgifter på en plats och du blir sökbar i tjänsten. Dessutom håller SSG Supplier koll åt dig när du behöver uppdatera uppgifterna. 

 

SSG Supplier innehåller information om:

  • Basuppgifter
  • Finansiell information
  • Kvalitet
  • Miljö
  • Arbetsmiljö
  • CSR (Corporate Social Responsibility)

SSG Supplier har tagits fram tillsammans med våra kommittéer, nätverk och arbetsgrupper inom industrin – för att säkerställa att vi kontinuerligt ligger i framkant. Utvecklingen av SSG Supplier påbörjades under 2019, där en användargrupp med representanter från industrin kontinuerligt testade tjänsten och gav värdefull feedback. Deras hårda arbete resulterade i en tjänst där du får överskådlig bild över dina leverantörer samt att de i sin tur kan verifiera och ge dig som beställare en trygghet i att du samarbetar med trovärdiga leverantörer. SSG Supplier är ett automatiserat system som ger dig en trygghet, du vet att du alltid har kontroll över vilka som är på din anläggning, du får uppdateringar om en förändring har skett för någon av dina leverantörer. Har de F-skattsedel? Eller du kanske vill kontrollera att de har kollektivavtal? Med SSG Supplier får du allt direkt i ett och samma system, för din och leverantörens gemensamma trygghet.

Årslicens

industry-alt-light.png

Beställare

Prova tjänsten kostnadsfritt i 3 månader. 
Beställare betalar sedan en årslicens. Utbildning samt uppstartshjälp tillkommer.
För mer information, kontakta oss.

Leverantörer.png

Leverantör

Årslicensen baseras på bolagsomsättning:
Mellan 0 – 20 Mkr: 1 000kr / år
Mellan 20 – 100 Mkr: 3 900kr / år
Över 100 Mkr: 8 900kr / år

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om SSG Supplier? Kontakta oss via formuläret eller direkt till Lena Modin, Key Account Manager +46 72 573 87 44.

Är du användare i SSG Supplier och behöver hjälp? Kontakta vår support.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

SSG samverkar med industrin för att hitta bästa lösningen på gemensamma problem. Setting new standards.

Vilka är SSG?

SSG Standard Solutions Group skapades av industrin för över 60 år sedan. Genom samverkan med industrin tar vi på SSG fram hållbara och nyttoskapande standardiserade lösningar som ökar industrins effektivitet och därmed konkurrenskraft.

Att hitta de mest effektiva lösningarna för gemensamma problem är kärnan i vår verksamhet och hjälper industrin att uppfylla lagkrav, bli mer säker och hållbar.