SSG Produktdatabas

Hjälper dig att få ordning och struktur på era reservdelar och ökar produktiviteten

 

Kontakta oss!

Tvättar Master data och effektiviserar er Supply-chain

En stor del av underhållets tidstjuvar inom LEAN är avsaknaden av reservdelar. Med god ordning och reda på master data för reservdelar i styckeslistor (BOM-listor) förebyggs risken för det. SSG Produktdatabas har utvecklats under 50-talet år utifrån behovet att standardisera och harmonisera information om artiklar inom och mellan verksamheter.

Syfte är att öka möjligheten till samverkan och optimering av resurser med fokus på reservdelar. SSG Produktdatabasen ger en ökad produktivitet genom ökad tillgänglighet av reservdelar, förbättrad supply chain, minskad risk för resursslöserier och produktionsproblem. Behovet av en standardiserad lösning och support att starta upp och omvandla existerande verksamheter med att skapa en hållbar artikelstruktur är betydande inom industriella verksamheter. Med den snabbt växande digitala omställningen med fokus mot artificiell intelligens (AI), maskininlärning (ML) och andra digitala områden är kraven på korrekt Master data betydande. Det är här SSG Produktdatabas hjälper dig.

SSG Produktdatabas använder sig av en standardiserad struktur för att beskriva en artikels produktinformation via ett antal attribut. Produktinformationen ska vara produktspecifikationsägarens kommunicerade produktinformation för den specifika produkten. SSG säkerställer kvaliteten på denna information och att det följer strukturen innan ett nytt SSG artikelnummer skapas. SSG stämmer alltid av mot databasen om produkten redan är registrerad för att undvika dubbletter. SSG indexerar också varje produkt i en specifik materielgrupp.

Är du intresserad av SSG Produktdatabas?  Kontakta oss

factory worker with ear protection

Sortera sortimentet efter ISO-standarder

Vissa sortiment av reservdelar kan beskrivas enligt norm, det vill säga funktion i enlighet med en standard (exempelvis ISO). I dessa fall skapas en SSG artikel med standardens tekniska attribut för att beskriva det produktsortimentets funktion och länkas till motsvarande SSG artikel beskriven enligt varumärke. 

SSG utvecklar, underhåller, kvalitetssäkrar, registrerar och levererar produktinformationen i databasen.

Registrera artikelns attribut

SSG samlar in information, strukturerar, konsoliderar och harmoniserar data från olika verksamhetssystem och datakällor för att effektivisera informationssökandet. Genom att använda sig av en standardiserad struktur, med tydliga processer och rutiner, kan du som användare göra stora besparingar.

Varje artikel registreras med följande attribut:

 • Enhetligt kategoriserande benämning (exempelvis; trefasmotor)
 • Varumärke (produktspecifikationsägare, exempelvis; ABB, Siemens, SKF)
 • Referens (typbeteckning och/eller artikelnummer, ritningsnummer och position)
 • Kompletterande uppgifter (variant, dimension, material)
 • Enhet
 • Förpackning och storlek
 • Materielgrupp

Enkelt för leverantörer och tillverkare att samarbeta

Med SSG Produktdatabas får du tillgång till och möjligheten att bidra med relevant information, både som leverantör och tillverkare. Vår tjänst ger dig möjligheten att samverka med andra för en smidigare supply-chain. Leverantörer och tillverkare kan själva registrera sig till databasen för att se, underhålla och läsa in ny information – både med och utan SSG artikelnummer.

Bland annat finns följande möjligheter:

 • Ange ersättare för egna produkter som utgått
 • Länka till mer produktinformation på sin egen hemsida
 • Se vad anläggningarna använder för produkter
 • Visa upp sig som leverantör av specifik produkt
 • Koppla möjlig ersättande produkt till annan produkt
 • Koppla sin produkt till ett så kallat normnummer
 • Visa upp sin logga på sina artiklar

Vill du veta mer om SSG Produktdatabas?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Använder du tjänsten, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas