Gå kurs Registrera företag för webbkurser

Arbetsmiljökursen ska ge nödvändiga kunskaper för dig som yrkesperson om högspänningsutrustning och högspänningssäkerhet. Syftet är att förebygga tillbud och elolyckor, samt att bidra till en ökad rapportering av elrisker och farliga elanläggningar.

Tid
3 timmar
Typ
Webbaserad
Plats
Distans
Pris
400 kr

Starta eller tilldela kurs!

Det är vanligt att olyckor med el beror på felaktig hantering av elutrustningar och felaktigt beteende i miljöer som innebär elfara. Enligt svensk arbetsmiljölag och ellagstiftningen ska all personal som arbetar i industri ha nödvändiga kunskaper om faror med el, för att kunna förebygga tillbud och elolyckor. Genom att tillföra kunskap inom bland annat högspänningsutrustning, högspänningssäkerhet, kopplingssedel och kopplingsarbete så kan antalet olyckor och tillbud minskas. Det kan även medverka till att tydligt reducera de kostnader som uppstår i samband med driftstörningar och reparation av skador på anläggningar.

Kursens mål

Målet med kursen är ökad el- och personsäkerhet, förebyggande av tillbud och elolycksfall, ökad rapportering av elolyckstillbud och elolyckor samt uppfyllande av arbetsmiljölagen och gällande ellagstiftning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla anställda inom industrin, som inte redan har kunskapen i sin yrkesroll. 

Kursens innehåll

Delar ur kursens innehåll är:

Genomförande

Kursen är webbaserad och faktaavsnitt varvas med verkliga exempel, filmer och interaktiva övningar för att öka engagemanget hos eleven. Kursen avslutas med ett kunskapstest och efter godkänt resultat kan eleven skriva ut ett diplom. Resultatet registreras i kompetensdatabasen. Godkänt resultat är giltigt i 3 år. 

     Så fungerar det


Kursdeltagare

Skriv in din kursdeltagarkod för att logga in. Har du inte blivit tilldelad kursen, vänligen kontakta din administratör.

Gå kurs


Kund hos SSG

Är du redan kund hos SSG finns kursen att tilldela om du loggar in i Mitt SSG, precis som när du tilldelar andra webbkurser.

Logga in


Ny kund

Om du inte är kund hos SSG sedan tidigare behöver du registrera ditt företag, för att sedan kunna tilldela kursen till dina anställda. 

Registrera företag

Vill du veta mer om kursen?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Ska du gå kursen, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.