Kursen riktar sig till dig som behöver introducera anställda på en anläggning om vad underhållsfunktionen innebär för organisation och anläggning i ett helhetsperspektiv.

Tid
0 timmar
Typ
Webbaserad
Plats
Distans
Pris
100 kr

Starta eller tilldela kurs!

FU och AU, vad betyder detta?

Genom att belysa vad underhåll arbetar med och berätta om de mest primära aktiviteterna, får kursdeltagaren en allmän uppfattning om vilken funktion de uppfyller på en anläggning – En kunskap som bör finnas hos varje medarbetare. För de som väljer att arbeta inom underhåll ger kurs ett avstamp till en rolig och lärorik resa inom underhållsarbetets värld.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som jobbar inom svensk industri. Främst riktas kursen till nyanställda som en del av en anläggnings introduktionspaket men passar även för alla som vill ha en baskunskap om underhållsfunktionen.

Kursens innehåll

Kursen ger en allmän uppfattning om vad underhåll är utan att fördjupa sig i termer eller underhållsmetodik. Kursen finns tillgänglig på svenska.

Genomförande

Kursen tar cirka 15 minuter att genomföra och är webbaserad. I kursen visas fakta tillsammans med bilder och interaktioner. Kursen avslutas med ett enklare kunskapstest för att säkerställa att kursdeltagaren har tillgodogjort sig kunskaperna. Vid behov kan kursen repeteras. En godkänd kurs är giltig i fem år och lagras på SSG Access-kortet som alla andra SSG-kurser.

För anläggningar

Kursadministratören tilldelar kursen och kan sedan genom avklarat kunskapsprovet få notifiering på att kursdeltagaren har genomgått kursen. Interaktionerna kan passa bäst om eleven har tillgång till en handledare för diskussioner.

     Så fungerar det


Kursdeltagare

Skriv in din kursdeltagarkod för att logga in. Har du inte blivit tilldelad kursen, vänligen kontakta din administratör.

Gå kurs


Kund hos SSG

Är du redan kund hos SSG finns kursen att tilldela om du loggar in i Mitt SSG, precis som när du tilldelar andra webbkurser.

Logga in


Ny kund

Om du inte är kund hos SSG sedan tidigare behöver du registrera ditt företag, för att sedan kunna tilldela kursen till dina anställda. 

Registrera företag

Har du frågor kring kursen? Kontakta oss!

Läs även