SSG Safety är helhetslösningen för en tryggare och säkrare industri för egen personal och entreprenörer. För att alla ska komma hem oskadda när arbetsdagen är slut!

SSG Safety

För att alla ska komma hem oskadda när arbetsdagen är slut.

 

Tunga lyft, truckar som kör och arbeten på hög höjd. Industrin kan vara en riskfylld arbetsplats. Hur förebygger man olyckor, hur ska man agera när något händer, och hur ser du till att alla nås av rätt information vid rätt tillfälle?

Vi har tagit fram konceptet SSG Safety där du som anläggningsägare kan se till att anställda, entreprenörer och leverantörer uppfyller era krav för att få arbeta och leverera. Både på individ- och företagsnivå! 

I konceptet hittar du flera tjänster som tillsammans bidrar till en säkrare arbetsmiljö för din anläggning och för era entreprenörer. Tjänsterna är ihopkopplade och ger flera nivåer av skydd och kontroll. Kostnadseffektivt och tidsbesparande.

SSG Safety är ett helhetskoncept där appen SSG On site har en central del

Ett exempel: Så fungerar SSG Safety!

Maria Andersson är entreprenör och ska nästa vecka besöka din anläggning för att jobba i ett projekt. Har din anläggning SSG Safety, kan rutinerna se ut så här inför att Maria ska påbörjar sitt arbete. 

1. Godkänt företag

För att vara ett godkänd företag behöver Marias arbetsgivare uppfylla de avtalade kraven, till exempel godkänd F-skattsedel och försäkringar. Detta rapporterar hennes arbetsgivare direkt i tjänsten SSG Supplier, som sedan visas i appen SSG On site och till anläggningens portvakt via SSG Access (tillträdes- och kompetenskontroll). Maria kan via appen SSG On site se om hennes arbetsgivare är godkänd för anläggningen. Allt hon behöver är att knappa in sitt person- och Accesskortsnummer. 

2. Rätt kunskaper

Maria måste också ha grundläggande säkerhetskunskaper för att få komma in på anläggningen. Om din anläggning kravställer på Entre grundkurs (Sveriges mest populära säkerhetskurs för entreprenörer inom industrin) gör Maria den via sin dator innan arbetet påbörjas. Hon kan också i SSG On site se om hon har gått de kurser som krävs. Även fler kurser från vår kurskatalog kan kravställas (både på din personal och på era entreprenörer), och följas upp vid inpassering med hjälp av SSG Access. Många anläggningar har även lokala och kompletterande kurser.

3. Kommunikation

SSG On site ser till att alla som behöver rätt information, på rätt plats och i rätt tid verkligen får det. Maria har också möjlighet att göra tillbudsrapportering direkt i telefonen och nå larmnummer snabbt och effektivt om något inträffar. Använder anläggningen QR-funktionerna kan hon scanna in säkerhetsinstruktioner kring till exempel en maskin. Alla anslutna anläggningar kan nås i SSG On site vilket ger användarna samma upplevelse vilken ansluten anläggning de än befinner sig på.

Säkerhetsgolv SSG Safety

 

SSG Safety är en helhetslösning som ger industrin rätt förutsättningar att bli en tryggare arbetsplats, både för egna anställda och de som besöker anläggningen. 

Tjänster och kurser som tillsammans skapar en säker arbetsmiljö

SSG Supplier

Ser till att dina leverantörer eller entreprenörer uppfyller dina förinställda leverantörskrav för att få leverera eller utföra arbete. Läs mer!

SSG Access

Tillträdes- och kompetenskontroll för industrin med möjlighet till projektbemanning och elektronisk personalliggare. Läs mer!

SSG On site

App för industrianläggningar och entreprenörer som bland annat innehåller anläggningens lokala säkerhetsinformation, nyheter, kartor, larmnummer och kontakter. Läs mer!

SSG Entre Grundkurs

Sveriges mest populära säkerhetskurs för entreprenörer inom industrin som kravställs på över 250 industrianläggningar i Sverige. Läs mer!

SSG Employee Safety

En av Sveriges mest använda kurser för förbättrad arbetsmiljö och ökat medvetande om risker på arbetsplatsen för industrianställda. Läs mer!

ikon-ny-kund.png

Lägg till fler kurser eller lokalanpassa material
Du kan lägga till och kravställa på fler SSG kurser (till exempel kostnadsfri covid-19 kurs) om du önskar. Du kan också komplettera våra standardkurser med lokalanpassat material som är unikt för just din anläggning.  

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om SSG Safety? Kontakta oss via formuläret eller direkt till Lena Modin, Key Account Manager +46 72 573 87 44.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

SSG samverkar med industrin för att hitta bästa lösningen på gemensamma problem. Setting new standards.

Vilka är SSG?

SSG Standard Solutions Group skapades av industrin för över 60 år sedan. Genom samverkan med industrin tar vi på SSG fram hållbara och nyttoskapande standardiserade lösningar som ökar industrins effektivitet och därmed konkurrenskraft.

Att hitta de mest effektiva lösningarna för gemensamma problem är kärnan i vår verksamhet och hjälper industrin att uppfylla lagkrav, bli mer säker och hållbar.