Standard Solutions Group

Redan i mitten av mars så passerade SSG ett år på distans, SSGs VD, Mats Jakobsson delar med sig om sina tankar om året som gått och lärdomarna som han tar med sig.

Hur upplever du att året har varit för verksamheten och hur har det gått?

– Omställningen gick enormt fort och vi har vartefter försökt att hantera de utmaningar som vi har sett när vi arbetat hemifrån. Vad som har varit viktigt är att vi inte tappar kontakten med medarbetarna, att följa upp hur varje medarbetare upplever arbetssituationen. Vi har haft frekventa digitala avstämningar och har också fokuserat på att påvisa friskvårdens betydelse när vi arbetar hemifrån, att ta ett Walk and talk ute eller att röra på sig på andra sätt under dagen. Den psykosociala biten, att inte träffa sina medarbetare har varit den största utmaningen och utöver det har verksamheten fungerat bra då alla har anpassat sig till den nya situationen och tagit stort ansvar för att det ska fungera.

Funnits en känsla av gemenskap

– Jag tror att det här året har visat på många möjligheter som jag tror att vi kommer ta med oss till framtiden. Vissa delar handlar om att arbeta mer hållbart, att faktiskt kanske ta ett möte digitalt istället för att resa, något som kommer ge både kvalité och effektivitet till medarbetare som jobbar på SSG.

”Den bästa lösningen för SSG, den bästa lösningen för våra kunder och den bästa lösningen för mig själv som medarbetare. När man får ihop det, så blir det hållbart.”

– Jag har aldrig sett att det har varit någon konstighet med att vi har en flexibel arbetssituation i ett tjänstebolag som vi är. Vad jag tycker är viktigast är att du själv med dina kollegor ställer dig frågan, vart gör jag min effektivaste insats någonstans? Jobbar du effektivast när du sitter själv med en specifik arbetsuppgift så är det inget problem att du sitter hemma och gör det, vad som är viktigt är att du är överens med de som du arbetar närmast med, så att gruppen inte tappar effektiviteten i kommunikation.

Under det här året så har alla på SSG verkligen försökt och gjort sitt, att hålla huvudet högt– fokuserat på säkerhet och allas hälsa – att Håll i och håll ut. Trots att alla har varit på distans, så har det funnits en känsla av gemenskap.

Hur har vi på SSG lyckats med det?

– Jag tror att vi på SSG har gemensamma värderingar som gör att vi tänker ganska lika. Dels bidrar vi till industrin inom exempelvis arbetsmiljö-/säkerhetsområdet. Det här har varit en säkerhetsfråga i grunden, hur värderar man säkerhet, hur värderar man hälsa. Beslutet att alla skulle arbeta hemifrån togs fort då vi satte hälsa och säkerhet först. Vi gjorde riskbedömningar och vidtog åtgärder för att verksamheten ska kunna fortgå. Vi tittade på hälsoaspekter som inte bara var pandemin, utan det var den psykosociala delen som är baksidan av det hela. Hur vi kunde inkludera alla och jobba informationssäkert fast att vi jobbade på distans. Jag tänker att vi belyste det ifrån olika perspektiv och vi hade en mogen organisation i det här området. När alla är med och säger det här är rätt väg. Då hjälps alla åt och man gör så gått man kan.

Under året har det genomförts flera fantastiska initiativ från verksamhetens håll, där fokus har varit på – hur vi kan stötta industrin, sjukvården och samhället i sin helhet under den här svåra tiden. Medarbetarna var snabbt igång med att skapa en kostnadsfri kurs om covid-19, Johan Engman var tidigt ute med att tillverka visirhållare till sjukvården, SSG stöttade lokala idrottsföreningar, företag och stödorganisationer som Giving People.

– Vi gjorde vissa aktiva val där vi stöttat verksamheter i vårt samhälle, som vi insåg har större problem än oss. Vi får vara ödmjuka och säga att den industriella marknad som vi är engagerad på bara har påverkats i mindre omfattning under pandemin. Vi har tittat på verksamheter som har stora utmaningar i närområdet och har bland annat erbjudit våra anställda och deras familjer hotellnätter under sommaren. Utöver det så har vi stöttat idrottsföreningar och företagen i Sundsvall. Bland annat genom att julgåvan till våra anställda var ett presentkort från Stenstan, som stöttar de lokala företagen – Det känns väldigt bra.

Vad saknar du mest med att jobba på kontoret?

– Det jag saknar mest är träffa alla fantastiska medarbetare och få en känsla av vad som pågår i organisationen. Det är det jag saknar mest. Jag har direktkontakt i digitala möten med ledningsgruppen och genom specifika möten med andra i organisationen, men jag hör inte pulsen på våra avdelningar. Så det kommer jag uppskatta jättemycket, när jag kommer kunna träffa alla igen.