Standard Solutions Group

Under januari har följande uppdateringar gjorts bland SSG Standarder:

SSG 7149 – Rörupphängningselement – glidsko för oisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek

SSG 7149 ger anvisningar om glidskor för oisolerade och isolerade rörledningar med max. 80 mm isoleringstjocklek, som används till glidstöd, styrningar och fixar utförda enligt SSG 7005 – typ 11A, 12A, 13A, 14A, 15A och 36A.

SSG 7151 – Rörupphängningselement – glidsko för isolerade rörledningar

SSG 7151 ger anvisningar om glidskor för isolerade rörledningar som används till glidstöd, styrningar och fixar utförda enligt SSG 7005 – typ 11B, 12B, 13B, 14B, 15B och 36B.

SSG 7670 – Allmänna tekniska bestämmelser för tillverkning och leverans av torn/cisterner i glasfiberarmerad plast

SSG 7670 redovisar minimikraven vid konstruktion, tillverkning, montage, provning, kontroll, märkning och leverans av torn/cisterner i armerad plast, som innehåller vätska eller kondenserade gaser som uppfyller kraven i EU-direktivet PED 2014/68/EU. Standarden ger också hänvisningar till nationella föreskrifter som berör sådana cisterner.

SSG 7800 – Kemikaliebeständiga glasfiberarmerade plaströr och rördelar för processledningar – allmänna krav

SSG 7800 omfattar allmänna krav på glasfiberarmerade rör och rördelar för friliggande processledningar, avsedda för transport av kemiskt aggressiva ämnen.
Standarden redovisar minimikraven vid konstruktion, tillverkning, provning, kontroll, märkning och leverans av rör och rördelar i armerad plast, som innehåller vätska eller kondenserade gaser som uppfyller kraven i EU-direktivet PED 2014/68/EU. Standarden ger också hänvisningar till nationella föreskrifter som berör sådana rör och rördelar.

SSG 7800 ersätter standarderna SSG 7384, SSG 7801, SSG 7805, SSG 7806, SSG 7807, SSG 7808, SSG 7809 och SSG 7810.