Standard Solutions Group

Christer Wallin, processledare på SSG, och Anders Wetterberg, ingenjör på Rörkraft

Tunnare godstjocklekar, flexiblare nyttjandegrad och sänkta kostnader för projekten – det är några av nyheterna i de nya utgåvorna av SSG:s rörklasser.

Under våren publicerades nya utgåvor av SSG:s rörklasser – populära standarder för alla som arbetar med att planera och konstruera rörsystem. Rörklasserna är ett sätt att uppfylla kraven i EU-direktivet om tryckbärande anordningar (PED) 2014/68/EU, som syftar till att garantera säkerheten för tryckbärande anordningar i Europa.

Sänkta kostnader med nytt T-stycke

Den största nyheten i de uppdaterade rörklasserna är introduktionen av ett nytt liksidigt T-stycke, BT (Branch Welded Tee).

– Dessa nya T-stycken är beräknade och tillverkade som svetsade påstick, vilket gör att de blir tunnare än de tidigare utgåvornas ET-T-stycken, som är pressade liksidiga T-stycken. Detta blir effektivare för våra kunder eftersom vi har kunnat få ner godstjocklekarna, berättar Christer Wallin, processledare för rörsystemkommittén på SSG.

SSG:s rörklasser bygger bland annat på tryck- och temperaturklasserna i den europeiska flänsnormen EN 1092-1. När rörklasserna reviderades senast, år 2020, var det med anledning av att flänsnormen hade uppdaterats. Det arbetet resulterade i att T-styckena behövde dimensioneras upp, vilket innebar kraftigt ökade kostnader för de som använde sig av rörklasserna.

– När vi gjorde den förra revideringen hade vi inte fullt utrett vad det var som hade ändrats, och vilka följder det fick. Plötsligt fick vi tjocka T-stycken och industrin klagade, berättar Anders Wetterberg, ingenjör och gruppchef på Ingenjörsfirman Rörkraft, som har varit delaktig i arbetet med uppdateringen av rörklasserna.

Lyssnat på industrin

Inför årets revidering fick Rörkraft i uppdrag att undersöka vad det var som ledde till att godstjocklekarna behövde öka så kraftigt vid den förra revideringen. Man kontrollerade värdena i de äldre rörklasserna mot den uppdaterade flänsnormen och upptäckte att nyttjandegraden för flera rördelar hamnade över 100 %.

– Eftersom den uppdaterade flänsnormen möjliggjorde en högre belastning på flänsar innebar det att rördelarna behövde gå upp i tjocklek för att kunna klara av samma belastningar, berättar Anders Wetterberg.

Störst konsekvens fick de ökade godstjocklekarna alltså när det kom till T-stycken, vilket är varför man nu introducerar det tunnare BT-T-stycket.

– Det vi har gjort nu är att vi har lyssnat på industrin och gjort en "billigare” standard. Att nu kunna dimensionera ner T-stycken kommer att medföra enorma kostnadsbesparingar för projekten, säger Anders Wetterberg.

Enklare och billigare med mer flexibla nyttjandegrader

En annan förändring är att istället för att sätta en exakt nyttjandegrad på 85 % för rördelar så inkluderar nu beräkningarna en rörlig del på 5 %, vilket gör att nyttjandegraden nu får vara 85–90 %.

– Tidigare kunde man inte gå över nyttjandegraden ens med 0,1 % utan då fick man dimensionera upp, vilket ledde till ökade kostnader för projektet, säger Christer Wallin.

SSG:s uppdaterade rörklasser finns tillgängliga på svenska och engelska i vår webbshop.

Fakta: SSG:s rörklasser

SSG:s rörklasser ger anvisningar om rörkomponenter med metriska (ID) och ISO-dimensioner, i tryckklasserna PN3, PN10, PN16, PN25 och PN40 och svetsfaktorerna z=0,7 och 1,0 i materialen rostfritt, syrafast och kolstål.

De största förändringarna med de nya utgåvorna är att

  • liksidiga t-stycken med en tjocklek över 16 mm har fått en ny beteckning, BT (Branch Welded Tee)
  • en bilaga har lagts till i SSG 7906 för att beskriva hur beräkningarna av SSG:s rörklasser går till
  • tabellerna i de olika rörklasserna har uppdaterats efter en generell genomgång av vilka tjocklekar och andra dimensioner av rör och rördelar som finns på den skandinaviska marknaden.