Standard Solutions Group

Även om majoriteten av alla entreprenörer och anläggningar har bra rutiner och genomför SSG Entre grundkurs och lokala kurser på rätt sätt, så finns det möjlighet för utveckling. 

Ett scenario som vi har sett är att när entreprenörsföretaget får kravet att genomföra en kurs så samlas flera entreprenörer i exempelvis ett konferensrum, istället för att de gör det individuellt, för att sedan gå igenom kursmaterialet gemensamt och diskuterar.

”Vi har inte sett att det finns någon ambition från entreprenörsföretag att de ska fuska när de genomför kurserna i grupp, utan det är oftast i all välmening som de gör det. Det är klart att det finns ett lärande i det, men det är inte det du vill få ut av e-Learning. En viktigt poängen med e-Learning är att individen får möjligheten att genomföra kurserna individuellt och därmed i sin egen takt, vissa behöver lyssna på kursen och andra läsa. Genomförs kurserna i grupp så får inte alla samma möjlighet att ta till sig den i vissa fall livsviktiga kunskapen som kurserna förmedlar, baserat på sina personliga behov när de gäller inlärning. Vilket sannolikt då inte leder till samma höjning av kunskap, riskmedvetenhet och säkerhetstänkande,” säger Magnus Björk, tjänsteägare för SSG Entre.

Kunskapstapp för individen

Risken som vi har identifierat är att om kursen genomförs i grupper så kommer inte alla medarbetare få möjligheten att ta till sig all kunskap. Det är då det uppstår tillbud och olyckor, något som alla i branschen vill undvika.

”Vi har tagit del av berättelser från entreprenörer och anläggningar där kunskapstesten har genomförts på en gemensam dator. Några personer står i kö samtidigt som en kursdeltagare genomför testen. Då är det lätt hänt att det blir en stressad och pressad situation. Jag kan tänka mig att detta kan resultera i att kursdeltagarna hjälper varandra att genomföra testen, så att de ska bli godkänd och klar så fort som möjligt och inte vara i vägen för sina kollegor. Även om företagen som genomför kurser på det här sättet försäkrar om att allt sker på ett korrekt och riktigt sätt så ser jag en stor risk för att det kan uppstå situationer där de faktiskt sker på ett felaktigt sätt. Vilket inte bara utsätter entreprenören själv, utan även hens kollegor och andra för risk. Därför skulle jag gärna se att anläggningar påtalar vid kravställning att kurserna ska utföras individuellt och inte i grupp,” säger Magnus.

Risker med egen språköversättning

SSG Entre grundkurs finns idag på 18 olika språk som är framtagna efter våra kunders behov, något som inte är lika vanligt för de lokala kurserna – där svenska och engelska är det vanligaste språket.

”Entreprenörer har upplevt en utmaning med att den lokala kursen inte finns översatt till deras språk. Alla entreprenörer har inte svenska eller engelska kunskapen som behövs för sätta sig in i det som kursen ska förmedla. Vissa genomför kursmaterialet lärarlett med tolk, andra tar in en översättningsfirma som översätter kursmaterialet till deras språk. Vilket låter som en jättebra lösning, men problemet uppstår när de ska genomföra testen. Har du inte engelska kunskapen att ta till dig kursmaterialet så har du oftast inte engelska kunskapen för att genomföra testet. Så då behöver de någon som översätter frågorna och svarsalternativen. Då är det högre sannolikhet att testen inte genomförs självständigt,” säger Joel Mårtensson, Gruppchef SSG Support.

Tre tips för att få en förändring

Var tydlig med genomförandekraven för din anläggning.

Vi ser att det spelar en stor roll hur anläggningarna kommunicerar kurskraven till sina entreprenörer. De som är tydliga i kommunikationen om genomförandekraven för kurserna, finner vi sällan i riskgruppen, samtidigt som de anläggningar som är mindre tydliga med genomförandekraven, löper en betydligt större risk för att kurserna genomförs felaktigt.

Skapa rutiner för stickprov

Om du som exempelvis arbetar som skyddsombud på en anläggning misstänker att det förekommer fusk, hör av dig till oss på SSG så hjälper vi dig. Extra kunskapstest finns även tillgängligt i SSG Access för SSG Entre grundkurs och ställ gärna lite kontrollfrågor kring viktiga delar i den lokala kursen. Om ni förmedlar att stickprov kan komma att ske så ökar sannolikheten att inlärningen sker med extra noggrannhet.

Tillhandahåll språköversättningar för lokala kurser

Vet anläggningen om att de framöver kommer ta in flera firmor under året, med olika nationaliteter och språk. Var proaktiv, kontrollera vilka språk era lokala kurser finns översatt till. Finns det ett behov av språköversättning så kan du kontakta oss, så skickar vi en offert till dig.

Vill du ha nyheter direkt i din mailkorg?

Prenumerera på SSG News

Se även