Standard Solutions Group

SSG har två checklistor som underlättar hanteringen av olika risker.

SSG 2120 – Riskinventering

SSG 2120 är en checklista som används för riskinventering där du tar ställning till frågor om bland annat arbetsplatsen, utrustning och övriga faror. SSG 2120 finns i både tryckt och digitalt format, på svenska och engelska.

Beställ SSG 2120 som block i fickformat

Läs SSG 2120 digitalt i SSG On site

 

SSG 4520 – Elsäkerhetshantering

SSG 4520 är en checklista där du bland annat får hjälp med riskbedömning, kontroll före och efter spänningssättning och åtgärder vid en elolycka.

SSG 4520 finns i tryckt format på svenska.

Beställ SSG 4520 som block i fickformat

Läs SSG 4520 digitalt i SSG On site