Standard Solutions Group

På SSG Säkerhetskonferens 2024 samlades arbetsmiljöingenjörer, skyddsombud, chefer, EHS-specialister och anställda inom en rad andra yrkesroller för två dagars helhjärtat fokus på Säkerhetsarbete. Konferensen hölls på Hotel Birger Jarl i Stockholm den 19-20 mars.

Konferensen inleddes av SSGs vd Pål Bakken som hälsade alla välkomna och presenterade årets moderator för konferensen; Christina Stielli som pratade om vikten av att känna en psykologisk trygghet på sin arbetsplats där både forskning och personliga erfarenheter blandades och lockade till många skratt.

Förmiddagen fortsatte med att Jens Möllberg, global produktionschef inom Hitachi Energy, berättade om den spännande tillväxtresa som de är inne i med många nya anställda och de utmaningar och möjligheter som detta medför.

 

”Vi behöver skapa en kultur där vi kan ge feedback till varandra”

Jens Möllberg, Hitachi Energy.

 

Därefter tog SSAB och Charlotta Jansson vid för att berätta om SSABs Säkerhetsprogram som de utbildar sina medarbetare i. Presentationen inleddes med en gripande film som lämnade få oberörda och något som Charlotta lyfte fram i sitt föredrag var att säkra arbetsplatser inte kommer per automatik, utan kräver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Efter en intressant och tankeväckande förmiddag var det dags för lunch, mingel och efterföljande paneldiskussion med några av dagens föreläsare samt Lena Wiig, Affärsområdeschef för Arbetsmiljö på SSG.

Eftermiddagen bestod av föreläsningar med Camilla Magnusson och Peter Hellström från Trafikverket som berättade om ett av Sveriges största infrastrukturprojekt; Förbifart Stockholm.

Delade erfarenheter från säkerhetsarbetet

Därefter togs scenen över av Thomas Frick, försörjningschef på Södra Skog och Mikael Hillbo, utredningsledare inom spårtrafik på Statens haverikommission för att berätta om deras samarbete och lärdomar efter en tragisk dödsolycka och det förebyggande arbete som görs för att motsvarande inte ska hända igen. Eftersom många industrier har spårtrafik vid sina anläggningar är de måna om att få dela med sig av sina erfarenheter till andra.

Efter en fullspäckad dag kom turen till dagens sista talare, psykologen Mattias Lundberg. Han delade med sig av både tänkvärda och underhållande fakta och observationer om hur vi människor fungerar och varför vi agerar på det sätt vi gör. Varför skrattar vissa på begravningar och hur ska egentligen ett hem dammsugas på rätt sätt?

LKAB hade många medarbetare som deltog i konferensen.

En plats att knyta nya kontakter

Efter en intensiv dag var det dags för mingel och middag med underhållning och nätverkande. LKAB hade många medarbetare på plats för konferensen och var några av alla deltagare som knöt nya kontakter.

– Det är kul att vi är så många som åker hit från LKAB, vi var det förra året också. Flera av oss jobbar tillsammans till vardags och många säger att det här är en bra konferens. Vi har fått jättebra idéer som vi kan ta hem och fundera vidare kring, säger Johanna Bäck, arbetsmiljöutvecklare LKAB.

Rätt skyddsutrustning? Kameror kan varna om hjälmen saknas. 

Kan AI göra arbetsplatser säkrare?

När den första dagen avrundandes fick deltagarna dela med sig av önskemål kring ämnen till nästa års konferens. AI stod högt på önskelistan, men deltagarna behövde inte vänta så länge. Redan dag två på konferensen stod AI i fokus i en framtidsspaning med SSGs utvecklingschef Johan Engman. ”Kan man digitalisera säkerhet?” var frågan han ställde publiken när han inledde sin workshop om samspelet mellan människa, teknik och organisation. Publiken fick se hur kameror kunde detektera huruvida en person bar rätt skyddsutrustning eller befann sig inom förbjudna zoner. Sorlet som skapades under de livliga samtalen vittnade om att detta är ett ämne som både engagerar och väcker nya idéer kring hur teknik kan skapa en bättre arbetsmiljö.

SSG vill tacka alla som deltog i årets Säkerhetskonferens. Både föreläsare och alla deltagare var med och skapade två givande dagar där vi satte fokus på det viktiga säkerhetsarbetet som sker ute på våra arbetsplatser. Tack vare er kunskap och stora engagemang blev det två dagar som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete. Stort tack!

 

Relaterat innehåll